ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Fruit and Vegetable Research Institute(FAVRI)จากประเทศเวียดนาม

 เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Fruit and Vegetable Research Institute (FAVRI) จากประเทศเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือในการวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาผลไม้ และศึกษาดูงานแหล่งเพาะปลูกผลไม้และแหล่งผลิตลำไยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ improving yield and quality of off season longan in Vietnam and Thailand ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร