อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับเค้กของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับเค้กของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ได้พระราชทานเค้กของขวัญสำหรับกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานในวังสระปทุม และพระตำหนักสวนปทุม ณ ห้อง ๒๑๘ กรมวิชาการเกษตร 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร