รายละเอียดการจองสะตอพันธุ์ตรัง 1

  1. 1 รายชื่อ/บ้านเลขที่  จองได้ไม่เกิน 25 ต้น
  2. แจ้งชื่อ – นามสกุล  , ที่อยู่ , เบอร์โทรติดต่อกลับ
  3. ไม่มีบริการจัดส่งต้องมารับด้วยตนเอง
  4. ไม่มีการชำระก่อน หรือมัดจำล่วงหน้า ชำระเงิน ณ วันที่รับสินค้าเท่านั้น
  5. ราคาต้นละ 50 บาท เป็นแบบติดตา
  6. หลังจากทำการจอง หากใกล้จะถึงคิวของท่าน ทางศูนย์ฯ จะโทรไปแจ้งให้มารับพันธุ์สะตอล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 

ปล.รบกวนท่านจดจำคิวการจองของท่านเพื่อรักษาสิทธิ์ในการจอง หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ให้โทรมาแจ้งลำดับคิวกับเจ้าหน้าที่

ทางเบอร์  063 – 227 6250  วันและเวลาราชการ

ภาพกิจกรรม