ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน  2562 นา

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล จัดพิธีสงกรานต์แสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562  ดร.

Read more