เลือกหน้า
โรงเรียนโสมาภาเข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

โรงเรียนโสมาภาเข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยพืชสวน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนโสมาภา แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาโดยมีนักเรียนจำนวน  17 คน ครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนจำนวน 3 คน วัตถุประสงค์...
ผอ.สวส.ร่วมงาน งานวันถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ประจำปี 2562

ผอ.สวส.ร่วมงาน งานวันถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562  นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิด งานวันถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวหน้า ตลาดนำพา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการนี้ นายกฤชพร ศรีสังข์...
พลับ

พลับ

พันธุ์พืชที่จำหน่าย : พืชไม้ผลเมืองหนาว (พลับ)   กลุ่มพืช/ชนิด/พันธุ์ ยอดการผลิต ยอดคงเหลือ ราคาต้นละ พลับ พลับ 1,250 1,518 1,518 1,518 50 50 ข้อมูลติดต่อ ศกล.เชียงใหม่  / ศวส.เลย โทรศัพท์ : 053-114133-35    โทรสาร :  053-114072  / 042-039892,042-891399   ...
ท้อ

ท้อ

พันธุ์พืชที่จำหน่าย : ไม้ผลเมืองหนาว (ท้อ)   กลุ่มพืช/ชนิด/พันธุ์ ยอดการผลิต ยอดคงเหลือ ราคาต้นละ ท้อ 650 22 50 ข้อมูลติดต่อ ศกล.เชียงใหม่ โทรศัพท์  053-114133-35    โทรสาร ...
พลัม

พลัม

พันธุ์พืชที่จำหน่าย : ไม้ผลเมืองหนาว (พลัม)   กลุ่มพืช/ชนิด/พันธุ์ ยอดการผลิต ยอดคงเหลือ ราคาต้นละ พลัม 1,000 735 50 ข้อมูลติดต่อ ศกล.เชียงใหม่ โทรศัพท์  053-114133-35    โทรสาร ...