เลือกหน้า
ผอ.สวส.ร่วมพิธีเปิดงาน“ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.สวส.ร่วมพิธีเปิดงาน“ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวรายงาน  “ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว”  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2562  ในโอกาสนี้ ...
ผอ.สวส. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 4/2562

ผอ.สวส. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 4/2562

  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3...
ผอ.สวส.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562

ผอ.สวส.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิาจรณาการจัดทำกรอบโครงสร้างงานอัตรากำลังของสถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์เครือข่าย...
ผอ.สวส.ร่วมประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา

ผอ.สวส.ร่วมประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายเจษฏา  จิตรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ในโอกาสนี้ นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้กล่าวรายงาน และมีการเสวนา เรื่อง...