เลือกหน้า
ผอ.สวส.ต้อนรับอาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผอ.สวส.ต้อนรับอาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะงานสมุนไพร ให้การต้อนรับ ดร.วาริน  สุทนต์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร เข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร...