เลือกหน้า
ผอ.สวส. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3

ผอ.สวส. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 โดยมีสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หน่วยงานมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 321...
โรงเรียนสุดารักษ์ เข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

โรงเรียนสุดารักษ์ เข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยพืชสวนให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/4  โรงเรียนสุดารักษ์ บางเขน เข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา จำนวนนักเรียนทั้งหมด  16 คน และครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนจำนวน 3 คน...
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเป็นประธานประชุมการขึ้นทะเบียนฮอร์โมน

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเป็นประธานประชุมการขึ้นทะเบียนฮอร์โมน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานประชุมการขึ้นทะเบียนฮอร์โมน โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2...