เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 23-29 มกราคม 2562

เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 23-29 มกราคม 2562 ภาคกลาง ตอนบน 1.มะขามหวาน ระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต และระยะคาบหมูถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (ศว.กส.เพชรบูรณ์)       -หนอนเจาะกิ่ง เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง จะว่างไข่ได้ประมาณ 300-500 ฟอง ตามรอยแตกและร่องบนกิ่งใหญ่...

เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 16-22 มกราคม 2562

เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 16-22 มกราคม 2562 ภาคเหนือ ตอนบน 1.มันฝรั่ง การเจริญเติบโตทางลำต้น อายุ 20-30 วัน หลังปลูก (ศวส.เชียงราย)     – โรคใบไหม้ จากเชื้อรา ไฟทอฟธอรา (Phytophthpra infestans)      ใบ...

เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 9-15 มกราคม 2562

เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 9-15 มกราคม 2562 ภาคเหนือ ตอนล่าง 1.มะม่วง ใบอ่อน (ศวส.สุโขทัย) – ด้วงกัดใบมะม่วง ตัวเต็มวัยเพศเมีย วางไข่บนใบอ่อนบริเวณเส้นกลางใบ แล้วจะกัดใบใกล้ขั้วใบเป็นแนวเส้นตรงคล้ายถูกกรรไกรตัด ทำให้ใบอ่อนส่วนที่มีไขติดอยู่ร่วงลงบนพื้นดิน...