เลือกหน้า
ชิมพลับหวาน…เบิกบานใจในสายหมอก…

ชิมพลับหวาน…เบิกบานใจในสายหมอก…

ขอเชิญร่วมงาน “ชิมพลับหวาน เบิกบานใจในสายหมอก” เชิญมา ชม ชิม ช็อป พลับสด และผลิตภัณฑ์จากพืชที่สูง (กาแฟอะราบิกา มะคาเดเมีย บ๊วย และพืชสมุนไพรต่างๆ) งานจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)...
ประชุมแผนงานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน

ประชุมแผนงานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุมแผนวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน โดยมี ดร.วิลาวัณย์  ใคร่ครวญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน ผอ.แผนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเสนอแผนงานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน ปี...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด งาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด งาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด งาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์...
ผอ.สวส.ร่วมพิธีเปิดงาน“ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.สวส.ร่วมพิธีเปิดงาน“ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

   วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมพิธีเปิดงานและกล่าวรายงาน  “ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว”  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2562  ในโอกาสนี้ ...
ผอ.สวส. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 4/2562

ผอ.สวส. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 4/2562

  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวนแห่งเอเซีย ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3...
ผอ.สวส.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562

ผอ.สวส.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิาจรณาการจัดทำกรอบโครงสร้างงานอัตรากำลังของสถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์เครือข่าย...