ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจรณาพันธุ์นำเสนอใหม่ มันเทศสายต้น PROC NO 65-16 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 321...
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ สวส.

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ สวส.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ สวส. เพิื่อพิจารณาโครงการใหม่ ปี 63 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3...
ประชุมระดมความคิดเห็น “ทำสวนอย่างไรให้ลดปัญหาหนอนเจาะทุเรียน”

ประชุมระดมความคิดเห็น “ทำสวนอย่างไรให้ลดปัญหาหนอนเจาะทุเรียน”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 และวันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดยะลา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น “ทำสวนอย่างไรให้ลดปัญหาหนอนเจาะทุเรียน” และ ได้นำเครื่องดักจับหนอนผีเสื้อพลังงานไฟฟ้ามาสาธิต...
ประชุมสร้างการรับรู้เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต  ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส

ประชุมสร้างการรับรู้เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.สมบัติ ตงเต๊า เป็นประประธาน ประชุมสร้างการรับรู้เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชสวนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม321 ชั้น 3...
สถาบันวิจัยพืชสวน จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และลดการใช้ถุงพลาสติก โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

สถาบันวิจัยพืชสวน จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และลดการใช้ถุงพลาสติก โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และลดการใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร พร้อมส่งมอบถังขยะแบบแยกประเภท...
ผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม “การผลิตพืชผักและผลไม้นอกฤดูในประเทศไทย” On-The- job Training Course on Off-Season Fruit and Vegetable Crops  Production in Thailand

ผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม “การผลิตพืชผักและผลไม้นอกฤดูในประเทศไทย” On-The- job Training Course on Off-Season Fruit and Vegetable Crops Production in Thailand

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม “การผลิตพืชผักและผลไม้นอกฤดูในประเทศไทย”On-The- job Training Course on Off-Season Fruit and Vegetable Crops  Production in Thailand...