เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ” Continue reading “เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ”