วันที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยพืชสวน ต้อนรับคณะคุณครู  เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 และ 2/2 โรงเรียนโสมาภา แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน  51 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี ดร.วิไลวรรณ  ทวิชศรี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บรรยาย เรื่อง มะพร้าว และนางสาวมนัสภร  ฉิ่งวังตะกอ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง มะละกอ  และพาชมรอบๆบริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา