เลือกหน้า

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรและขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  จาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์