เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การนวดสมุนไพรเข้าเส้นรักษาโรคออฟฟิตซินโดรม โดยวิทยากร นายชาญวิทย์ หาจัตุรัส ประธานวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยบ้านโคกสว่าง จ.ชัยภูมิ ในการฝึกอบรม “พืชสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยสมุนไพร”