เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  นายอัครภูมิ  สะเดา  อาจารย์พิเศษด้านเภสัชกรรมไทย ของสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “สมุนไพรสำหรับปรับสมดุลในร่างกาย”  ให้กับนักวิจัยที่เข้าอบรม ในหัวข้อ “พืชสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยสมุนไพร” และในช่วงบ่ายศึกษาดูงาน กลุ่มผู้ปลูกฟ้าทะลายโจร  ไพล  ว่านชักมดลูก ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน และรวบรวมสมุนไพร โดยนายสมชาย  ลาวัลย์วิสุทธิ์ ที่ปรึกษากลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร “กลุ่มกระติ๊บพัฒนา” บรรยายและพาชมแปลงสมุนไพร ณ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม