เลือกหน้า

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ​เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการ​โครงการ​ท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ กรมวิชาการ​เกษตร​ โดยมี ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อ​รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ กรมวิชาการ​เกษตร​ จำนวน 22 ศูนย์​ท่องเที่ยว ปีงบประมาณ​ 2557 -​2561 และรอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งการพิจารณา​งบประมาณ​ประจำปี โครงการ​พัฒนา​แหล่งท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ ภายใต้​แผนบูรณาการ​การ​สร้าง​รายได้​จากการท่องเที่ยว​ เพื่อ​​ขอ​ตั้ง​งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปี พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมการ​รับทราบและพิจารณา​ร่วมกัน ณ ห้องประชุม​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​ตาก จังหวัด​ตาก