เลือกหน้า

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุมแผนวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน โดยมี ดร.วิลาวัณย์  ใคร่ครวญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน ผอ.แผนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเสนอแผนงานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน ปี 2564-2566 ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน