จำหน่ายพันธุ์พืช

 

ติดต่อหน่วยงาน
ภาคเหนือ เบอร์โทรศัพท์ ภาคตะวันออก เบอร์โทรศัพท์
ศวส.เชียงราย 0-53170100, 0-5317-0102 ศวส.จันทบุรี 0-3939-7030
ศกล.เชียงใหม่ 0-5311-4133-36 ศวพ.จันทบุรี 0-3946-0800, 08-1003-0440
ศวส.สุโขทัย 0-5567-9084-5 ศวพ.ระยอง 0-3869–2355, 08-1983-1100
ศวพ.เชียงใหม่ 0-5345-1441-2
ศวพ.กส.เชียงราย 0-5391-8087, 0-5360-2750 ภาคกลาง เบอร์โทรศัพท์
ศวพ.ลำปาง 0-5424-7362 ศวพ.เพชรบุรี 0-3277-2852, 08-1840-6344
ศวพ.แพร่ 0-5455-6526, 0-5452-3024 ศวพ.กาญจนบุรี 0-3455-2035-6, 08-1373-0935
ศวพ.น่าน 0-5468-2045 ศวพ.นครปฐม 0-3435-1486-7, 08-9960-6539
ศวพ.แม่ฮ่องสอน 0-5368-4377 ศวพ.อุทัยธานี 0-5653-7415
ศวพ.อุตรดิตถ์ 0-5543-6317 ศวพ.นครสวรรค์ 0-5630-0145, 0-5600-9756
ศวพ.พิจิตร 0 5699-0040, 0-5699-0035 ศวพ.ราชบุรี 0-3222-8377, 08-1944-4840
ศวพ.ตาก 0-5550-8987 ศวพ.ปทุมธานี 0-2520-5149-50, 08-1927-6076
ศวพ.ฉะเชิงเทรา 0-3813-6259,08-9927-6372
ภาคอีสาน เบอร์โทรศัพท์
ศวส.ศรีสะเกษ 0-4581-4581, 08-1373-0924 ภาคใต้ เบอร์โทรศัพท์
ศว.กส.เพชรบูรณ์ 0-5681-0024-5, 08-9272-0061 ศวส.ชุมพร 0-7755-6073
ศวส.เลย 0-4289-1199, 0-4289-1398 ศวส.ตรัง 0-7520-3248
ศวพ.ขอนแก่น 0-4326-1504,0-4326-2380 ต่อ 18 ศวส.ยะลา 0-7320-6121
ศวพ.หนองคาย 0-4249-0936 ศวพ.ภูเก็ต 0-7662-1157, 08-9927-6380
ศวพ.นครพนม 0-4253-2586 ศวพ.พัทลุง 0-7484-0130
ศวพ.บุรีรัมย์ 0-4461-7022-3, 0-4466-1155 ศวพ.ตรัง 0-7520-3338
ศวพ.ยโสธร 0-4575-6816
ศวพ.ภูสิงห์ 0-4560-8119, 0-4581-4599

 

พันธุ์พืชสวน
พืชอุตสาหกรรม
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
กาแฟ ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เพชรบูรณ์/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวส.ชุมพร/ศวส.ยะลา/ศว.กส.เชียงราย/
ศวพ.น่าน/ศวพ.แม่ฮ่องสอน/ศวพ.ตาก
เกาลัดจีน ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เชียงราย
โกโก้ ศวส.ชุมพร
ชา ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เชียงราย/ศวพ.เชียงใหม่ (ฝาง)/ศวพ.น่าน/ศวพ.ตาก
มะคาเดเมีย ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เพชรบูรณ์/ศว.กส.เชียงราย/ศวพ.เชียงใหม่ (ฝาง)/ศวพ.แม่ฮ่องสอน/ศวพ.ตาก
มะพร้าว ศวส.ชุมพร/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.นครปฐม/ศวพ.ปทุมธานี/ศวพ.ระยอง
มะม่วงหิมพานต์ ศวส.ศรีสะเกษ
ไม้ผล
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
กล้วย ศวส.เชียงราย/ศวส.ยะลา/ศวพ.นครพนม/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.พัทลุง
ทุเรียน ศวส.จันทบุรี/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.ภูสิงห์
มังคุด/เงาะ ศวส.จันทบุรี/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา
ลองกอง ศวส.จันทบุรี/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา/ศวพ.อุตรดิตถ์
ชมพู่ ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.อุทัยธานี/ศวพ.ราชบุรี
ฝรั่ง ศวพ.นครปฐม/ศวพ.อุทัยธานี/ศวพ.ราชบุรี
มะขามเปรี้ยว ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.กาญจนบุรี
มะนาว ศวส.สุโขทัย/ศวส.ยะลา/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.นครพนม/
ศวพ.หนองคาย/ศวพ.ขอนแก่น/ศวพ.บุรีรัมย์/ศวพ.ภูสิงห์/ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.นครปฐม/
ศวพ.อุทัยธานี/ศวพ.ราชบุรี/ศวพ.ฉะเชิงเทรา/ศวพ.จันทบุรี/ศวพ.ระยอง/ศวพ.พัทลุง
มะม่วง ศวส.สุโขทัย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.หนองคาย/
ศวพ.นครพนม/ศวพ.บุรีรัมย์/ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.นครสวรรค์/ศวพ.ราชบุรี
มะไฟจีน ศวพ.น่าน
มะยงชิด ศวส.สุโขทัย/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.พิจิตร
มะละกอ ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.ขอนแก่น/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ราชบุรี
มะเดื่อฝรั่ง ศกล.เชียงใหม่
ลำไย ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.นครพนม
ลิ้นจี ศวส.เชียงราย/ศวพ.น่าน/ศวพ.นครพนม
ส้ม ศวส.เชียงราย/ศวส.สุโขทัย/ศวส.ยะลา
ส้มโอ ศวส.สุโขทัย/ศวพ.แพร่/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.บุรีรัมย์/ศวพ.กาญจนบุรี
สับปะรด ศวส.เชียงราย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.อุทัยธานี/
ศวพ.พัทลุง/ศวพ.ตรัง
บ๊วย ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เชียงราย
พลับ ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เชียงราย
พลัม/ท้อ ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เชียงราย
สาลี่ ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย
สตอเบอรี่ ศกล.เชียงใหม่/ศวพ.เชียงใหม่ (ฝาง)
อาโวกาโด ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เพชรบูรณ์/ศวพ.ตาก
สมุนไพรและเครื่องเทศ
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
มะขามป้อม/ขมิ้น ศวส.ตรัง
หมาก ศวส.ชุมพร/ศวส.ตรัง
เจียวกู้หลาน ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่
กระวาน ศวพ.จันทบุรี
วานิลลา ศวส.จันทบุรี
พืชผัก
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
มันฝรั่ง ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่/ศวพ.เชียงใหม่
ถั่วฝักยาว ศวส.สุโขทัย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.นครพนม/
ศวพ.ขอนแก่น/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ราชบุรี
ถั่วลันเตา ศวส.เชียงราย/ศวพ.ลำปาง
ผักบุ้งจีน ศวส.สุโขทัย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.แพร่/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.พัทลุง
มะเขือยาว ศวส.ศรีสะเกษ
มะเขือเปราะ ศวส.ศรีสะเกษ
มะเขือเทศ ศวส.ศรีสะเกษ
กะเพรา/โหระพา ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.นครปฐม/ศวพ.ราชบุรี
แมงลัก ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.นครปฐม
ผักชี ศวพ.น่าน
คะน้า/กวางตุ้ง ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/น่าน
ผักกาดหอม ศวพ.น่าน
พริก ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.น่าน/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ราชบุรี
สะตอ ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา
ผักพื้นเมือง ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ตรัง
มะระหวาน ศวพ.ตาก
มันเทศ ศวส.สุโขทัย/ศวพ.พิจิตร
เห็ดตับเต่า ศวส.เชียงราย
ไม้ดอกไม้ประดับ
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
หน้าวัว ศวพ.พิจิตร
ปทุมมา ศวส.เชียงราย/ศวส.เลย
ว่านสี่ทิศ ศว.กส.เชียงราย
หงส์เหิน ศวพ.แพร่
เบญจมาศ ศวส.ศรีสะเกษ
ดาหลา ศวส.เลย/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา