เลือกหน้า

งานวิชาการ

งานวิจัย

ไม้ผล

งานวิจัย

พืชผัก

งานวิจัย

ไม้ดอกไม้ประดับ

งานวิจัย

พืชสมุนไพร

งานวิจัย

พืชอุตสาหกรรม

ข่าวสาร และ เทคโนโลยี

เตือนภัยการเกษตร    ช่วงวันที่ 7 สิงหาคม ถึง 13 สิงหาคม 2562   ภาคเหนือ :  มะนาว  ฝนตกเกือบทุกพื้นที่  โรคแคงเกอร์  พบในระยะแตกใบอ่อนเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. citri  สามารถเข้าทำลายบริเวณส่วนเหนือดินของพืชตระกูลส้ม    .. คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

ข่าวสถาบัน

ประชุมแผนงานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานการประชุมแผนวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน โดยมี ดร.วิลาวัณย์  ใคร่ครวญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน ผอ.แผนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการเสนอแผนงานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน ปี...

ผอ.สวส.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิาจรณาการจัดทำกรอบโครงสร้างงานอัตรากำลังของสถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์เครือข่าย...

ผอ.สวส.ร่วมประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายเจษฏา  จิตรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ในโอกาสนี้ นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้กล่าวรายงาน และมีการเสวนา เรื่อง...

ผอ.สวส.ร่วมประชุมโกโก้อาเซียน ครั้งที่ 22

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2562  นายจำรอง  ดาวเรือง  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  มอบหมายให้  นายสนอง  จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมประชุมโกโก้อาเซียน ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม pulse grand เมืองปุตราจาย่า ประเทศมาเลเซีย ...

เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

Facebook : สถาบันวิจัยพืชสวน

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.
110668total sites visits.

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน

คลังวิดีโอ

การตัดแต่งดอกเบญจมาศ

Durian king of Tropical Fruit

จำหน่ายพันธุ์พืช

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลพืชสมุนไพร

ฐานข้อมูลไม้ดอกไม้ประดับ