ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนร่วมตรวจเยี่ยมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

Read more