เอกสารวิชาการด้านพืชสวน

เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์, วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

เกษตรไฮโดรโปนิกส์

GAP พืชสวน

กะหล่ำ ผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง กระเจี๊ยบเขียว ผักกะเฉด

1.กระท้อน

2.กล้วย

3.แก้วมังกร

4.ขนุน

5.เงาะ

6.ฝรั่ง

1.หญ้าปักกิ่ง 2.เสลดพังพอน 3.เพชรสังฆาต  
4.ตะไคร้หอม 5.ว่านหางจระเข้ 6.ยอ  
7.ฟ้าทะลายโจร 8.บอระเพ็ด 9.อบเชย  
10.ส้มป่อย 11.ว่านน้ำ 12.ผักเชียงดา  
13.หวาย  14.หนอนตายหยาก  15.เจียวกู่หลาน/ปัญจขันธ์  
       

1.กล้วยไม้

2.กุหลาบ

3.เบญจมาศ

4. ปทุมมา

5.มะลิ

6.รักเร่

1.เฮลิโคเนีย

2.โฮย่า

3.กวักมรกต

4.หน้าวัว

เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน

การเพาะปลูกพืชสวน: ในการเพาะปลูกพืชสวนจำเป็นจะต้องมีพันธุ์ที่ดี และแปลงปลูกที่ดี มีการดูแลการจัดการด้านเขตกรรมที่ดี จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และขายได้ในราคาที่ดี