ขออภัยเนื่องจากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้ จึงจำเป็นต้องขึ้นเว็บนี้มาบริการข้อมูลแทน

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 344
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 638971
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

การปลูกแคบ้าน

แคบ้าน
ชื่อวงศ์ Leguminosae-Papilionoideae
ชื่อสามัญ Papaya Vegetable Humming Bird,
  Sesban, Agasta
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sesbania grandiflora (L.) Desv.
ชื่ออื่นๆ
แคขาว แคแดง แคบ้าน แคแน
แคตุ้ย แคบีฮ้อ แคผา

1.พันธุ์ เป็นพันธุ์พื้นบ้านที่มีการปลูกต่อๆกันมามีทั้งพันธุ์ต้นสูงและพันธุ์ต้นเตี้ย

2. การเตรียมดิน ไถดินตาก 7-10 วันพรวนดินยกร่อง ชักร่อง ปลูกแบบผืนใหญ่ หรือแบบร่อง สวนขึ้นอยู่กับการให้นํ้า ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 1.5 เมตรระหว่างแถว 2 เมตร ขุดหลุมขนาดกว้าง X ยาว X ลึก ประมาณ 30 X 30 X 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน

3. การปลูก นำต้นกล้าที่เพาะไว้ในถุงดำ แกะถุงดำออก นำต้นกล้าแคลงปลูกกลางหลุม กลบดิน

รดนํ้า ปักหลักมัดเชือกยึดจนกว่าต้นแคจะสูงแล้วตัดให้มีความสูงประมาณ 2 เมตรเพื่อสะดวกในการเก็บยอดและดอก

4. การให้นํ้า การให้นํ้าตามระบบการปลูก เช่น ปล่อยไปตามร่อง สปริงเกอร์ ตักสาด แคเป็นพืชทนแล้งได้ดีฉะนั้นระยะแรกของการปลูกควรรดนํ้าจนกว่าต้นแคเจริญเติบ โตดีก็เว้นการให้นํ้าได้
และหยุดตามฤดูกาลหากให้นํ้าและปุ๋ยดีก็จะเก็บยอดและดอกขายได้ตลอด

5. การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ คือ แบ่งใส่เมื่อต้นแคอายุได้ 1 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนแกงโรยรอบๆโคนต้นและทุกๆ 1 เดือนจนมีดอกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-8 อัตรา 100-200 กรัมต่อต้นโรยรอบๆโคนต้น

6. การเก็บเกี่ยว เมื่อแคมีอายุได้ประมาณ 3-4 เดือนก็สามารถเก็บดอกขายได้ หากเราตัดยอดแต่งทรงพุ่มอยู่เสมอจะสามารถเก็บดอกและยอดขายได้ โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดยอดและใช้มือเก็บดอก รอส่งขายต่อไป

7. โรคและแมลง เนื่องจากมีหนอนเจาะเพลี้ยอ่อนเข้าทำลายที่ดอก ควรฉีดพ่นด้วยสารเซฟวิน 85

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 18:08 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยนมหมี
กล้วยนมสาว
กล้วยช้างกุด
กล้วยงาช้าง
กล้วยคุนหมิง
กล้วยร้อยหวี
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยหิน
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยนาก
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยมัน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37