จำหน่ายพันธุ์พืชสวน

2-1 กล้วย : ศวส.เชียงราย, ศวส.ยะลา, ศวพ.นครพนม, ศวพ.ยโสธร, ศวพ.กาญจนบุรี, ศวพ.พัทลุง

2-2 ทุเรียน : ศวส.จันทบุรี, ศวส.ตรัง, ศวส.ยะลา, ศวพ.อุตรดิตถ์, ศวพ.ภูสิงห์

2-3 มังคุด/เงาะ : ศวส.จันทบุรี, ศวส.ตรัง, ศวส.ยะลา

2-4 ลองกอง : ศวส.จันทบุรี, ศวส.ตรัง, ศวส.ยะลา, ศวพ.อุตรดิตถ์

2-5 ชมพู่ : ศวพ.เพชรบุรี, ศวพ.อุทัยธานี, ศวพ.ราชบุรี

2-6 ฝรั่ง : ศวพ.นครปฐม, ศวพ.อุทัยธานี, ศวพ.ราชบุรี

2-7 มะขามเปรี้ยว : ศวส.ศรีสะเกษ, ศวพ.ลำปาง, ศวพ.แพร่, ศวพ.อุตรดิตถ์, ศวพ.พิจิตร, ศวพ.กาญจนบุรี

2-8 มะนาว : ศวส.สุโขทัย, ศวส.ยะลา, ศวพ.ลำปาง, ศวพ.แพร่, ศวพ.น่าน, ศวพ.อุตรดิตถ์, ศวพ.พิจิตร, ศวพ.นครพนม, ศวพ.หนองคาย, ศวพ.ขอนแก่น, ศวพ.บุรีรัมย์, ศวพ.ภูสิงห์, ศวพ.เพชรบุรี, ศวพ.กาญจนบุรี, ศวพ.นครปฐม, ศวพ.อุทัยธานี, ศวพ.ราชบุรี, ศวพ.ฉะเชิงเทรา, ศวพ.จันทบุรี, ศวพ.ระยอง, ศวพ.พัทลุง

2-9 มะม่วง : ศวส.สุโขทัย, ศวส.ศรีสะเกษ, ศวพ.ลำปาง, ศวพ.แพร่, ศวพ.น่าน, ศวพ.อุตรดิตถ์, ศวพ.พิจิตร, ศวพ.หนองคาย, ศวพ.นครพนม, ศวพ.บุรีรัมย์, ศวพ.เพชรบุรี, ศวพ.กาญจนบุรี, ศวพ.นครสวรรค์, ศวพ.ราชบุรี

2-10 มะไฟจีน : ศวพ.น่าน

2-11 มะยงชิด : ศวส.สุโขทัย, ศวพ.ลำปาง, ศวพ.พิจิตร

2-12 มะละกอ : ศวส.ศรีสะเกษ, ศวพ.พิจิตร, ศวพ.ขอนแก่น, ศวพ.หนองคาย, ศวพ.ยโสธร, ศวพ.ราชบุรี

2-13 มะเดื่อฝรั่ง : ศกล.เชียงใหม่

2-14 ลำไย : ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่,ศวพ.ลำปาง,ศวพ.แพร่,ศวพ.น่าน,ศวพ.นครพนม

2-15 ลิ้นจี : ศวส.เชียงราย, ศวพ.น่าน, ศวพ.นครพนม

2-16 ส้ม : ศวส.เชียงราย, ศวส.สุโขทัย, ศวส.ยะลา

2-17 ส้มโอ : ศวส.สุโขทัย, ศวพ.แพร่, ศวพ.พิจิตร, ศวพ.หนองคาย, ศวพ.บุรีรัมย์, ศวพ.กาญจนบุรี

2-18 สับปะรด : ศวส.เชียงราย, ศวส.ศรีสะเกษ, ศวพ.หนองคาย, ศวพ.เพชรบุรี, ศวพ.กาญจนบุรี, ศวพ.อุทัยธานี, ศวพ.พัทลุง, ศวพ.ตรัง

2-19 บ๊วย : ศกล.เชียงใหม่, ศว.กส.เชียงราย

2-20 พลับ : ศกล.เชียงใหม่, ศวส.เลย, ศว.กส.เชียงราย

2-21 พลัม/ท้อ : ศกล.เชียงใหม่, ศว.กส.เชียงราย

2-22 สาลี่ : ศกล.เชียงใหม่, ศวส.เลย

2-23 สตอเบอรี่ : ศกล.เชียงใหม่, ศวพ.เชียงใหม่ (ฝาง)

2-24 อาโวกาโด : ศกล.เชียงใหม่, ศว.กส.เพชรบูรณ์, ศวพ.ตาก

 

3-1 มันฝรั่ง : ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่/ศวพ.เชียงใหม่

3-2 ถั่วฝักยาว : ศวส.สุโขทัย, ศวส.ศรีสะเกษ, ศวพ.ลำปาง, ศวพ.แพร่, ศวพ.น่าน, ศวพ.พิจิตร, ศวพ.นครพนม, ศวพ.ขอนแก่น, ศวพ.ยโสธร, ศวพ.ราชบุรี

3-3 ถั่วลันเตา : ศวส.เชียงราย, ศวพ.ลำปาง

3-4 ผักบุ้งจีน : ศวส.สุโขทัย, ศวส.ศรีสะเกษ, ศวพ.แพร่, ศวพ.พิจิตร, ศวพ.พัทลุง

3-5 มะเขือยาว : ศวส.ศรีสะเกษ

3-6 มะเขือเปราะ : ศวส.ศรีสะเกษ

3-7 มะเขือเทศ : ศวส.ศรีสะเกษ

3-8 กะเพรา,โหระพา : ศวส.ศรีสะเกษ,ศวพ.นครปฐม,ศวพ.ราชบุรี

3-9 แมงลัก : ศวส.ศรีสะเกษ,ศวพ.นครปฐม

3-10 ผักชี : ศวพ.น่าน

3-11 พริก : ศวส.ศรีสะเกษ,ศวพ.น่าน,ศวพ.ยโสธร,ศวพ.ราชบุรี

3-12 สะตอ : ศวส.ตรัง,ศวส.ยะลา

3-13 ผักพื้นเมือง : ศวส.ศรีสะเกษ,ศวพ.ยโสธร,ศวพ.ตรัง

3-14 มะระหวาน : ศวพ.ตาก

3-15 เห็ดตับเต่า : ศวส.เชียงราย

 

ติดต่อหน่วยงาน
ภาคเหนือ เบอร์โทรศัพท์ ภาคตะวันออก เบอร์โทรศัพท์
ศวส.เชียงราย 0-53170100, 0-5317-0102 ศวส.จันทบุรี 0-3939-7030
ศกล.เชียงใหม่ 0-5311-4133-36 ศวพ.จันทบุรี 0-3946-0800, 08-1003-0440
ศวส.สุโขทัย 0-5567-9084-5 ศวพ.ระยอง 0-3869--2355, 08-1983-1100
ศวพ.เชียงใหม่ 0-5345-1441-2    
ศวพ.กส.เชียงราย 0-5391-8087, 0-5360-2750 ภาคกลาง เบอร์โทรศัพท์
ศวพ.ลำปาง 0-5424-7362 ศวพ.เพชรบุรี 0-3277-2852, 08-1840-6344
ศวพ.แพร่ 0-5455-6526, 0-5452-3024 ศวพ.กาญจนบุรี 0-3455-2035-6, 08-1373-0935
ศวพ.น่าน 0-5468-2045 ศวพ.นครปฐม 0-3435-1486-7, 08-9960-6539
ศวพ.แม่ฮ่องสอน 0-5368-4377 ศวพ.อุทัยธานี 0-5653-7415
ศวพ.อุตรดิตถ์ 0-5543-6317 ศวพ.นครสวรรค์ 0-5630-0145, 0-5600-9756
ศวพ.พิจิตร 0 5699-0040, 0-5699-0035 ศวพ.ราชบุรี 0-3222-8377, 08-1944-4840
ศวพ.ตาก 0-5550-8987 ศวพ.ปทุมธานี 0-2520-5149-50, 08-1927-6076
    ศวพ.ฉะเชิงเทรา 0-3813-6259,08-9927-6372
ภาคอีสาน เบอร์โทรศัพท์    
ศวส.ศรีสะเกษ 0-4581-4581, 08-1373-0924 ภาคใต้ เบอร์โทรศัพท์
ศว.กส.เพชรบูรณ์ 0-5681-0024-5, 08-9272-0061 ศวส.ชุมพร 0-7755-6073
ศวส.เลย 0-4289-1199, 0-4289-1398 ศวส.ตรัง 0-7520-3248
ศวพ.ขอนแก่น 0-4326-1504,0-4326-2380 ต่อ 18 ศวส.ยะลา 0-7320-6121
ศวพ.หนองคาย 0-4249-0936 ศวพ.ภูเก็ต 0-7662-1157, 08-9927-6380
ศวพ.นครพนม 0-4253-2586 ศวพ.พัทลุง 0-7484-0130
ศวพ.บุรีรัมย์ 0-4461-7022-3, 0-4466-1155 ศวพ.ตรัง 0-7520-3338
ศวพ.ยโสธร 0-4575-6816    
ศวพ.ภูสิงห์ 0-4560-8119, 0-4581-4599    

 proto002