ขออภัยเนื่องจากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้ จึงจำเป็นต้องขึ้นเว็บนี้มาบริการข้อมูลแทน

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 106 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 344
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 603988
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

การปลูกกระถิน

กระถิน
ชื่อวงศ์ CucurbitaceaeLeguminosae-Mimosoideae
ชื่อสามัญ Horse tamarind, Leucaena
   
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
ชื่ออื่นๆ
กระถินไทย กระถินบ้าน (ภาคกลาง) กะเส็ดบก (ราชบุรี) ตอเบา สะตอเบา สะตอเทศ (ภาคใต้) ผักก้านถิน (เชียงใหม่) ผักหนองบก(ภาคเหนือ)

 

1.พันธุ์ แบ่งได้ 2 พันธุ์ คือ กระถินยักษ์ไม่นิยมรับประทาน มีรสขม โตเร็ว ใช้เลี้ยงสัตว์และพันธุ์ไทยหรือพันธุ์คันนิ่งแฮมที่นิยมปลูกตามรั้วบ้านและ ปลูกไว้รับประทานทั้วๆไป

2. การเตรียมดิน เนื่องจากกระถินเป็นพืชทนแล้งได้ดีและนิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน “ รั้วกินได้ ” การเตรียมดินจึงไม่ต้องทำอะไรมากนัก หากจะปลูกตามแนวรั้วบ้านใช้จอบสับๆดินไห้เป็นแถวยาวตามรั้วบ้านนำปุ๋ยคอก คลุกเคล้ากับดินแหวกร่อง โรยเมล็ดกระถินลงไปห่างๆประมาณ 10 เซนติเมตรพอขึ้นมาแล้วถอนแยกตามใจชอบว่าจะเอาต้นไว้ห่างขนาดไหน (จะทำรั้วกินได้หรือปลูกไว้เพื่อรับประทานอย่างเดียว) หากปลูกเป็นหลุมใช้จอบขุดดินทำหลุมใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้ากับดินโรย เมล็ด3-5เมล็ดกลบดินรดนํ้าให้ชุ่มประมาณ3-5วันเมล็ดก็งอกแล้วหากปลูกเพื่อ ขายส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องมีการเตรียมไถดินตากประมาณ5 วัน พรวนดินหว่านเมล็ดกระถินโดยก่อนหว่านแช่นํ้า 1 คืน หว่านในฤดูฝนดีที่สุด

3. การปลูก ปลูกเป็นหลุมหยอดเมล็ด3-5เมล็ดต่อหลุม ถ้าปลูกเป็นแถวเป็นแนวรั้วบ้านให้โรยเมล็ดกระถินบางๆพอขึ้นมาแล้วถอนแยกให้ เหลือจำนวนต้นตามความต้องการ

4. การให้นํ้า คารให้นํ้าหลังหยอดเมล็ดจนเมล็ดงอกดีแล้วก็เว้นการให้นํ้าถ้าปลูกฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุดและประหยัดการให้นํ้า

5. การใส่ปู๋ย ควร เน้นปุ๋ยคอกจะดีกว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีจะไม่คุ้มทุนเพราะปุ๋ยเคมีมีราคาแพงส่วน ราคากระถินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ราคาถูก ส่วนมากเกษตรกรจะปลูกโดยอาศัยธรรมชาติ

6. การเก็บเกี่ยว แบ่งเป็นถ้าปลูกไว้รับประทานคารตัดต้นให้มีความสูงประมาณ 1 เมตรเพื่อสะดวกในการเก็บยอดไว้รับประทานแต่ถ้าปลูกกระถินยักษ์เลี้ยงสัตว์ ควรปลูกเป็นผืนใหญ่แล้ว
ปล่อยให้เจริญเติบโตจนกว่าอายุได้ 1 ปีตัดต้นนำมาสับด้วยมือหรือหั่นด้วยเครื่องตากแดด 1-2 วันแล้วบรรจุกระสอบส่งขายโรงงานผสมอาหารสัตว์ส่วนต้นตอก็จะแตกกิ่งก้าน สามารถเก็บได้2-3ครั้งในฤดูฝน

7. โรคและแมลง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงพบบ้างเช่นเพลี้ยไก่แจ้ระบาดในฤดูแล้งและฤดูหนาวหากปลูกมากเพื่อเป็นการค้าฉีดพ่นด้วย คาร์โบซันแฟน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 18:07 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมหมี
กล้วยนาก
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยงาช้าง
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยคุนหมิง
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยหิน
กล้วยช้างกุด
กล้วยร้อยหวี
กล้วยมัน
กล้วยพม่าแหกคุก
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37