การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 295 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1247526
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

การปลูกข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน
ชื่อวงศ์ Gramineae (Poaceae)
ชื่อสามัญ Corn
   
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zea mays Linn.
ชื่ออื่นๆ
-

 

1.พันธุ์ : การปลูกข้าวโพดหวานนิยมปลูกกันมากและรายละหลายไร่เมื่อผลผลิตออก
จะออกพร้อมกันฉะนั้นการปลูกจะขึ้นอยู่กับโค้วต้า หรือพ่อค้านัดและกำหนดวันปลูกให้ ฉะนั้นพันธุ์ก็คือ พันธุ์ลูกผสมแล้วแต่พ่อค้าจัดหามาให้ปลูก

2. การเตรียมดิน ข้าวโพดหวานวิธีปฏิบัติก็เหมือนกับข้าวโพดฝักอ่อน คือ เตรียมดิน ชักร่อง ปล่อยน้ำ จนดินหมาดๆ ก็ปลูกได้

3. วิธีการปลูก คลุก เมล็ดด้วยสารเคมี ด้วย คาร์โบซัลแฟน หรืออิมิดาโดลพริด แต่ส่วนมากจะคลุกมากับเมล็ดที่บรรจุกล่องมา โดยปลูกสลับฟันปลา ห่างประมาณ 60-70 เซนติเมตร ใช้เหล็กบางๆ แซะดิน และหยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด กลบด้วยดินมากๆ แล้วพ่นยาคลุมหญ้าด้วย อัวลาคลอร์ หรือ ไดยูรอน

4. การให้น้ำ จะเริ่มให้น้ำครั้งแรกเมื่อข้าวโพดหวานงอกแล้วเห็นใบ หรือดินเริ่มแห้ง อย่าให้น้ำท่วมขัง และหมั่นปล่อย 4-5 วันครั้ง

5. การใส่ปุ๋ย จะ ทำการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 หรือ 46-0-0 โดยพิจารณาจากข้าวโพด หากสมบูรณ์ดีก็ใส่สูตร 21-0-0 หากไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ใส่สูตร 46-0-0 เมื่อพืชสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร หรือประมาณ 15 วันหลังปลูก และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อีกครั้งเมื่อข้าวโพดอายุได้ประมาณ 35 วัน

6. การเก็บเกี่ยว ข้าวโพดหวานจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 60 วัน หรือดูที่ฝักสังเกตุที่ไหม จะมีสีน้ำตาล และใช้มือกำที่ฝักแล้วบีบหากยังอ่อนจะนิ่ม และถ้าใช้ได้จะเริ่มแข็ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2015 เวลา 18:03 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยงาช้าง
กล้วยคุนหมิง
กล้วยนมหมี
กล้วยช้างกุด
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยมัน
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยร้อยหวี
กล้วยนมสาว
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยหิน
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนาก
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37