ขออภัยเนื่องจากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้ จึงจำเป็นต้องขึ้นเว็บนี้มาบริการข้อมูลแทน

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 344
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 604380
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home
ผักชี
ชื่อวงศ์ Umbelliferae
ชื่อสามัญ Coriander
   
 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Coriandrum sativum L.
ชื่ออื่นๆ
-

 

1.พันธุ์ พันธุ์ผักชีไทยมีอยู่หลายบริษัท เกษตรกรควรเลือกปลูกพันธุ์อะไรแล้วแต่ความต้องการของตลาด โดยมีขายตามร้ายขายเมล็ดพันธุ์ และร้านขายสารเคมี โดยจะบรรจุเป็นถุงๆ ละ 1 กิโลกรัม หรือเป็นปี๊บ เช่น ตราศรแดง ตราปลา ตราเครื่องบิน ตราลูกโลก

2. การเตรียมดิน การ ปลูกผักชีเพื่อทำเป็นการค้าส่วนมากเกษตรกรจะทำหลายไร่ ฉะนั้นการเตรียมดินก็เหมือนการปลูกผักทั่วๆ ไป คือ ไถ ตากประมาณ 10 วัน แล้วใส่ปุ๋ยคอก ปูนขาว พรวนดิน ชักร่อง แบบร่องผักคลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่ม พ่นยาคุมหญ้าด้วย อ๊อกซาไดอะซอน ทิ้งไว้ 1 คืน

3. วิธีการหว่าน นำเมล็ดผักชีคลุกด้วยสารเคมี และสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์โบซัลแฟน และ เมทาแลคซิล หว่านบางๆ ให้ทั่วแปลงอย่างสม่ำเสมอคลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน หมั่นถอนหญ้าอยู่เสมอ

4. การให้น้ำ ส่วนมากจะให้น้ำแบบสปิงเกอร์ และแบบเรือรดน้ำแบบร่องสวน โดยรดน้ำเช้า-เย็น ทุกวัน จนกว่าผักชีจะงอกมีใบจริงก็พิจารณารดวันละ 1 ครั้ง และหากฝนไม่ตกก็รดทุกวัน

5. การใส่ปุ๋ย เมื่อ เมล็ดผักชีงอกมาแล้ว มีใบจริง ประมาณ 2 ใบก็หว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บางๆ จากนั้นพิจารณาหว่านทุก 10-15 วัน และรดน้ำให้ทั่วและชุ่มเพื่อให้ปุ๋ยละลายไม่ตกค้าง

6. การเก็บเกี่ยว เมื่อผักชีอายุได้ประมาณ 60 วัน ก็พิจารณาถอนได้โดยเมื่อถอนมาแล้ว ควรให้รากสมบูรณ์ ไม่ขาด และควรรดน้ำก่อน เพื่อไม่ให้รากขาด เด็ดใบล่างๆ ที่เสียทิ้ง มัดยางวง นำไปล้างรากให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง หรือถอนแล้วมัดยางที่ราก แต่ไม่ต้องล้างน้ำรอส่งตลาด ( เรียกว่าผักชีดิน )

7. โรค โรค ที่สำคัญคือ โรคเน่า โรคใบไหม้ ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช แมนโคเซป ไดฟีโนโคนาโซล โพรฟิเนป โพรคลอราช ตัวใดตัวหนึ่งโดยสลับกันพ่น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 10:14 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยนมหมี
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยช้างกุด
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยร้อยหวี
กล้วยมัน
กล้วยหิน
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยนาก
กล้วยนมสาว
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยงาช้าง
กล้วยคุนหมิง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37