ขออภัยเนื่องจากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้ จึงจำเป็นต้องขึ้นเว็บนี้มาบริการข้อมูลแทน

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 344
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 638773
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

เห็ดเข็มเงิน  Golden needle mushroom, Velvet stem collybia, Velvet agaric, Winter mushroom, Enokเ

ห็ดเข็มเงินหรือเข็มทอง อยูในตระกูลเดียวกัน

ชื่อวิทยาศาสตร  Flammulina velutipes Karst.

สายพันธุ์
เบอร์ 1 เส้นใยสีขาว บางส่วนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำตาลอ่อน เมื่อมีอายุมากกว่า 2 เดือน เจริญได้ดีที่ อุณหภูมิ 20-26 เซลเซียส ดอกเป็นกลุ่มสีขาว ก้านยาว 6-12 ซม. หมวกดอกมีขนาดเล็ก 0.5-1.5 ซม . เพาะได้ที่อุณหภูมิ 8-16 เซลเซียส  silverneedle
การเตรียมอาหารขี้เลื่อย
วัสดุทั้งหมดนี้นำมาคลุกให้เข้ากันอย่างดี ให้มีความชื้น 60 - 65 เปอร์เซ็นต์ บรรจุในถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7 x 12 นิ้ว อัดให้แน่น ปริมาณอาหารถุงละ 600 กรัม (วิธีบรรจุเช่นเดียวกับการเตรียมถุงอาหารเห็ดทั่วๆไป) ใส่คอพลาสติก ปิดจุกสำลี แล้วหุ้มกระดาษป้องกันสำลีเปียก
สูตรอาหาร
วัสดุที่ใช้ผสมเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดเข็มเงิน ประกอบด้วย
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 75 กิโลกรัม
รำละเอียด 20 กิโลกรัม
ข้าวโพดบด 5 กิโลกรัม
น้ำ 60 กิโลกรัม
 
นึ่งถุงอาหารผสม
ถุงอาหารขี้เลื่อยผสมที่เตรียมไว้นี้นำไปนึ่งในหม้อนึ่งไม่อัดความดัน อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 - 2 ชั่วโมง
ใส่เชื้อเห็ดเข็มเงิน
ถุงอาหารขี้เลื่อยผสมซึ่งผ่านการนึ่งแล้วทิ้งไว้ให้เย็นลง ใส่เชื้อเห็ดเข็มเงินที่เจริญในเมล็ดข้าวฟ่าง ถุงละ 15 - 20 เมล็ด
การบ่ม
นำถุงอาหารขี้เลื่อยผสมซึ่งใส่เชื้อเห็ดเข็มเงินแล้วบ่มไว้ในห้องอุณหภูมิประมาณ 20 - 26 องศาเซลเซียส
การปฏิบัติในระยะให้ผลผลิต
เมื่อเส้นใยเห็ดเข็มเงินเจริญเต็มถุง ย้ายถุงเพาะเลี้ยงไปยังห้องเปิดดอกอุณหภูมิ 13 - 15 องศาเซลเซียส ความชื้น 80 - 85 เปอร์เซ็นต์ เปิดจุกสำลีออกเมื่อเกิดดอกเห็ดเล็ก ๆ ให้แสงและถอดคอพลาสติกออก ปล่อยให้ดอกสูงประมาณ 2 - 3เซนติเมตร จึงใช้ม้วนกระดาษสวมครอบถุงเห็ด ก้านดอกเห็ดจะชูหาแสงสว่าง ทำให้ก้านยาวและหมวกดอกโตอย่างสมบูรณ์ ช่วงนี้ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเป็น 16 - 18 องศาเซลเซียส
การเก็บดอกเห็ด
ก้านดอกเห็ดยาวประมาณ 9 - 13 เซนติเมตร หมวกดอกจะมีขนาด 1 - 2 เซนติเมตร เก็บดอกโดยดึงกลุ่มดอกเห็ดทั้งหมด ดอกเห็ดเข็มเงินเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 - 5 องศาเซลเซียส ได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยยังคงความสดของดอก และสีไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
     
  ที่มา : กลุ่มงานจุลชีววิทยาประยุกต์ กรมวิชาการเกษตร

-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal'>

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2015 เวลา 20:47 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยนมหมี
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยหิน
กล้วยมัน
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยคุนหมิง
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนมสาว
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยร้อยหวี
กล้วยช้างกุด
กล้วยงาช้าง
กล้วยนาก
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37