การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 327 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1246213
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

การปลูกมะพร้าวอ่อนอย่างมืออาชีพ

แบบบันทึก

01-สำหรับที่ปรึกษา

01-01-01-แบบบันทึก-ที่ปรึกษา-การให้คำปรึกษาและข้อบกพร่อง-มะพร้าวอ่อน

01-02-02-แบบบันทึก-ที่ปรึกษา-ข้อบกพร่องฟาร์ม-มะพร้าวอ่อน

01-03-03-แบบบันทึก-ที่ปรึกษา-การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์

02-01-04-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-กำหนดการการตรวจรับรองการผลิต

02-02-05-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การตรวจประเมินการจัดการระบบ

02-03-06-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-ข้อบกพร่องฟาร์ม-มะพร้าวอ่อน

02-04-07-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม-มะพร้าวอ่อน

02-05-08-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์

03-01-09-แบบบันทึก-เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำวัน

03-01-10-แบบบันทึก-เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึก

03-02-10-แบบบันทึก-เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต-มะพร้าวอ่อน

03-03-11-แบบบันทึก-เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรู

03-04-12-แบบบันทึก-เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ที่ปรึกษา-สารบัญ-มะพร้าวอ่อน

02-สำหรับผู้ตรวจรับรอง

02-01-01-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-กำหนดการการตรวจรับรองการผลิต

02-02-02-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การตรวจประเมินการจัดการระบบ

02-03-03-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-ข้อบกพร่องฟาร์ม-มะพร้าวอ่อน

02-04-04-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม-มะพร้าวอ่อน

02-05-05-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์

02-06-06-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูล

ผู้ตรวจรับรอง-สารบัญ-มะพร้าวอ่อน

03-สำหรับเกษตรกร

03-01-01-แบบบันทึก-เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำวัน

03-02-แบบบันทึก-เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึก

03-03-02แบบบันทึก-เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต-มะพร้าวอ่อน

03-03-11-แบบบันทึก-เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรู

03-05-04-แบบบันทึก-เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

เกษตรกร-สารบัญ-มะพร้าวอ่อน

04-ระบบการจัดการคุณภาพ GAP

(ก) นโยบายคุณภาพมะพร้าวอ่อน

(ข) วัตถุประสงค์คุณภาพมะพร้าวอ่อน

(ค) แผนควบคุมการผลิตมะพร้าวอ่อน

(ง) ระเบียบปฏิบัติ GAP มะพร้าวอ่อน

(จ) ภาคผนวก ก_เกษตรกรมะพร้าวอ่อน

01-ระบบการจัดการคุณภาพ-สารบัญ

เอกสารสนับสนุน

01-เอกสารสนับสนุน-การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปื้อน-มะพร้าวอ่อน

02-เอกสารสนับสนุน-การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์-มะพร้าวอ่อน

03-เอกสารสนับสนุน-การเก็บรักษาสมบัติของตัวอย่างน้ำ-มะพร้าวอ่อน

04-เอกสารสนับสนุน-ระดับเกณฑ์พื้นฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูง

05-เอกสารสนับสนุน-มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในการเกษตร-มะพร้าวอ่อน

06-เอกสารสนับสนุน-รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร-มะพร้าวอ่อน 

07-เอกสารสนับสนุน-รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ญี่ปุ่นให้ใช้สำหรับมะพร้าวอ่อน

แผ่นคั่นเอกสารสนับสนุน

สารบัญเอกสารสนับสนุน-มะพร้าวอ่อน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2015 เวลา 20:14 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยช้างกุด
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยหิน
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยนมหมี
กล้วยมัน
กล้วยนมสาว
กล้วยนาก
กล้วยร้อยหวี
กล้วยงาช้าง
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยคุนหมิง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37