การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 317 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1246199
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

การปลูกส้มโออย่างมืออาชีพ

แบบบันทึก

01-สำหรับที่ปรึกษา

01-01-01-แบบบันทึก-ที่ปรึกษา-การให้คำปรึกษาและข้อบกพร่อง-ส้มโอ

01-02-02-แบบบันทึก-ที่ปรึกษา-ข้อบกพร่องฟาร์ม-ส้มโอ

01-03-03-แบบบันทึก-ที่ปรึกษา-การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์

02-01-04-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-กำหนดการการตรวจรับรองการผลิต

02-02-05-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การตรวจประเมินการจัดการระบบ

02-03-06-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-ข้อบกพร่องฟาร์ม-ส้มโอ

02-04-07-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม-ส้มโอ

02-05-08-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์

03-01-09-แบบบันทึก-เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำวัน

03-01-10-แบบบันทึก-เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึก

03-02-10-แบบบันทึก-เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต-ส้มโอ

03-03-11-แบบบันทึก-เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรู

03-04-12-แบบบันทึก-เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ที่ปรึกษา-สารบัญ-ส้มโอ

02-สำหรับผู้ตรวจรับรอง

02-01-01-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-กำหนดการการตรวจรับรองการผลิต

02-02-02-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การตรวจประเมินการจัดการระบบ

02-03-03-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-ข้อบกพร่องฟาร์ม-ส้มโอ

02-04-04-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-แบบสรุปการตรวจประเมินฟาร์ม-ส้มโอ

02-05-05-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์

02-06-06-แบบบันทึก-ผู้ตรวจรับรอง-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูล

ผู้ตรวจรับรอง-สารบัญ-ส้มโอ

03-สำหรับเกษตรกร

03-01-01-แบบบันทึก-เกษตรกร-ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร-ข้อมูลประจำวัน

03-02-แบบบันทึก-เกษตรกร-แบบบันทึกที่เกษตรกรต้องใช้สำหรับบันทึก

03-03-02แบบบันทึก-เกษตรกร-แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิต-ส้มโอ

03-03-11-แบบบันทึก-เกษตรกร-การสำรวจและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรู

03-05-04-แบบบันทึก-เกษตรกร-การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

เกษตรกร-สารบัญ-ส้มโอ

04-ระบบการจัดการคุณภาพ GAP

(ก) นโยบายคุณภาพส้มโอ

(ข) วัตถุประสงค์คุณภาพส้มโอ

(ค) แผนควบคุมการผลิตส้มโอ

(ง) ระเบียบปฏิบัติ GAP ส้มโอ

(จ) ภาคผนวก ก_เกษตรกรส้มโอ

01-ระบบการจัดการคุณภาพ-สารบัญ

เอกสารสนับสนุน

01-เอกสารสนับสนุน-การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปื้อน-ส้มโอ

02-เอกสารสนับสนุน-การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์-ส้มโอ

03-เอกสารสนับสนุน-การเก็บรักษาสมบัติของตัวอย่างน้ำ-ส้มโอ

04-เอกสารสนับสนุน-ระดับเกณฑ์พื้นฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูง

05-เอกสารสนับสนุน-มาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ในการเกษตร-ส้มโอ

06-เอกสารสนับสนุน-รายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร-ส้มโอ

แผ่นคั่นเอกสารสนับสนุน

สารบัญเอกสารสนับสนุน-ส้มโอ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 16:33 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยนาก
กล้วยคุนหมิง
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยหิน
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยร้อยหวี
กล้วยนมสาว
กล้วยนมหมี
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยงาช้าง
กล้วยมัน
กล้วยช้างกุด
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37