เตือนภัยพิบัติการเกษตรด้านพืช

destroyriskaggie

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 10
Content : 317
เว็บลิงก์ : 36
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 154486
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

kasetsart150x47

khonkaen150x47

chiangmai150x47

bioversity150x47

maejologo150x47

fao150x47

ipgri150x47

ป้ายโฆษณา

irrigation150x47

moac150x47

landdevelop150x47

exciselogo150x47

doaextension150x47

customslogo150x47

oae150x47

jokjakwithexpertdoa150x47 

อยู่อย่างเพียงพอ ผลิตให้พอเพียง ตามฐานะที่สตางค์มีอยู่ อย่าใจเติบก่อหนี้มีแต่ดอกเบี้ย ทำแปลงใหญ่ แปลงน้อยรวมตัวเป็นกลุ่ม ผลิตเป็นก้อนโตได้ขนาดตามสั่ง
ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

ประวัติความเป็นมา

                เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2528 โดยสำนักงาน ปปส. โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ขอความร่วมมือมายังกรมวิชาการเกษตรให้จัดตั้งหน่วยทดลองเกษตรที่สูงในพื้นที่โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดสอบพันธุ์พืชและแหล่งข้อมูลทางวิชาการเกษตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อใช้เป็นพืชปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น

สถานที่ตั้ง

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 19 องศา 47 พิลิปดา ถึง 19 องศา 50 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 33 พิลิปดา ถึง 99 องศา35 พิลิปดาตะวันออก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีความลาดชันมากกว่า 35%สามารถเลือกใช้เส้นทางได้ 3 เส้นทาง

1. จากอำเภอเมืองเชียงราย   วิ่งไปตามทางหลวง

หมายเลข 1211 ผ่านสี่แยกเด่นห้าไปประมาณ 21 กิโลเมตร

ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้านห้วยส้านพลับพลา  เลี้ยวขวาวิ่งตรง

ไปตามถนนราดยางประมาณ 4 กิโลเมตร  ผ่านฝายเก็บน้ำบ้าน

ห้วยส้าน  ทางเริ่มขึ้นเขาลาดชันไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ

12 กิโลเมตร ผ่านบ้านห้วยส้านลีซอ เข้าเขตศูนย์วิจัยและ

พัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย  รวมระยะทาง  37 กิโลเมตรใช้

เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

2. จากอำเภอเมืองเชียงราย วิ่งมาบนทางหลวง

หมายเลข 1 ประมาณ 22กิโลเมตร   ถึงสามแยกปากทางแม่สรวย

เลี้ยวขวาทางไปอำเภอแม่สรวย   ตามทางหลวงหมายเลข 118

ประมาณ 28 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านตีนดอยเลี้ยวขวา วิ่งไป

ตามทางลาดชัน ประมาณ 5 กิโลเมตรเลี้ยวขวา ผ่านบ้านแสนเจริญ

 บ้านดอยล้านแล้ว ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย

รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 

 30  นาที

3. จากอำเภอเมืองเชียงราย วิ่งมาบนทางหลวง

หมายเลข 1 ประมาณ 22 กิโลเมตร   ถึงสามแยกปากทางแม่สรวย

เลี้ยวขวา ไปอำเภอแม่สรวย  ตามทางหลวงหมายเลข 118

ประมาณ 28 กิโลเมตร  ถึงสามแยกบ้านตีนดอยเลี้ยวขวาตรง

ไปประมาณ 23 กิโลเมตรถึงหมู่บ้านห้วยไคร้เลี้ยวขวาเข้าบ้าน

ดอยช้าง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีตถึง

ภายในศูนย์ฯรวมระยะทางเส้นทางนี้ประมาณ  83  กิโลเมตร

เป็น  

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 เวลา 20:12 น.)

 

societythai150x47

ishslogo150x47

invesment150x47

researchcommittee150x47

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |