เตือนภัยพิบัติการเกษตรด้านพืช

destroyriskaggie

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
อยู่อย่างเพียงพอ ผลิตให้พอเพียง ตามฐานะที่สตางค์มีอยู่ อย่าใจเติบก่อหนี้มีแต่ดอกเบี้ย ทำแปลงใหญ่ แปลงน้อยรวมตัวเป็นกลุ่ม ผลิตเป็นก้อนโตได้ขนาดตามสั่ง
ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

ประวัติความเป็นมา

                เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2528 โดยสำนักงาน ปปส. โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ขอความร่วมมือมายังกรมวิชาการเกษตรให้จัดตั้งหน่วยทดลองเกษตรที่สูงในพื้นที่โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดสอบพันธุ์พืชและแหล่งข้อมูลทางวิชาการเกษตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อใช้เป็นพืชปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น

สถานที่ตั้ง

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 19 องศา 47 พิลิปดา ถึง 19 องศา 50 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 33 พิลิปดา ถึง 99 องศา35 พิลิปดาตะวันออก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีความลาดชันมากกว่า 35%สามารถเลือกใช้เส้นทางได้ 3 เส้นทาง

1. จากอำเภอเมืองเชียงราย   วิ่งไปตามทางหลวง

หมายเลข 1211 ผ่านสี่แยกเด่นห้าไปประมาณ 21 กิโลเมตร

ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้านห้วยส้านพลับพลา  เลี้ยวขวาวิ่งตรง

ไปตามถนนราดยางประมาณ 4 กิโลเมตร  ผ่านฝายเก็บน้ำบ้าน

ห้วยส้าน  ทางเริ่มขึ้นเขาลาดชันไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ

12 กิโลเมตร ผ่านบ้านห้วยส้านลีซอ เข้าเขตศูนย์วิจัยและ

พัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย  รวมระยะทาง  37 กิโลเมตรใช้

เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

2. จากอำเภอเมืองเชียงราย วิ่งมาบนทางหลวง

หมายเลข 1 ประมาณ 22กิโลเมตร   ถึงสามแยกปากทางแม่สรวย

เลี้ยวขวาทางไปอำเภอแม่สรวย   ตามทางหลวงหมายเลข 118

ประมาณ 28 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านตีนดอยเลี้ยวขวา วิ่งไป

ตามทางลาดชัน ประมาณ 5 กิโลเมตรเลี้ยวขวา ผ่านบ้านแสนเจริญ

 บ้านดอยล้านแล้ว ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย

รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 

 30  นาที

3. จากอำเภอเมืองเชียงราย วิ่งมาบนทางหลวง

หมายเลข 1 ประมาณ 22 กิโลเมตร   ถึงสามแยกปากทางแม่สรวย

เลี้ยวขวา ไปอำเภอแม่สรวย  ตามทางหลวงหมายเลข 118

ประมาณ 28 กิโลเมตร  ถึงสามแยกบ้านตีนดอยเลี้ยวขวาตรง

ไปประมาณ 23 กิโลเมตรถึงหมู่บ้านห้วยไคร้เลี้ยวขวาเข้าบ้าน

ดอยช้าง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีตถึง

ภายในศูนย์ฯรวมระยะทางเส้นทางนี้ประมาณ  83  กิโลเมตร

เป็น  

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 เวลา 20:12 น.)

 

societythai150x47

ishslogo150x47

invesment150x47

researchcommittee150x47

การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการทาบ

เตรียมเมล็ด
เตรียมเมล็ดโดยแกะเปลือกออก
เตรียมเพาะเมล็ด
นำเมล็ดที่แกะเปลือกออกแล้วมาคว่ำลงทำการเพาะต้นกล้าสำหรับเป็นต้นตอ
เพาะลงในขุยมะพร้าว
ชำลงในขุยมะพร้าว
กลบขุยมะพร้าว
ใช้ขุยมะพร้าวกลบเมล็ดให้มิด
ต้นกล้า
การเพาะต้นกล้าสำหรับเป็นต้นตอ
ต้นตอ
เตรียมต้นตอขนาดปลายตะเกียบ รากสั้นประมาณ 2 นิ้ว
ขุยมะพร้าว
นำขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำแล้วใส่ถุงพลาสติก(ตุ้มทาบ) แล้วอัดให้แน่น
ต้นตอลงปลูกในตุ้มทาบ
นำต้นตอที่แข็งแรงมาใส่ถุงพลาสติกที่บรรจุขุยมะพร้าว ที่พรมน้ำพอชื้นแล้วนำไปทาบกิ่งได้
อัดขุยมะพร้าว
อัดขุยมะพร้าวให้แน่น
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
เฉือนต้นตอ
เฉือนต้นตอเฉียงขึ้นเป็นปากฉลามให้แผลยาวเท่ากับแผลที่เตรียมบนกิ่งพันธุ์ดี
ต้นตอทาบกิ่งพันธุ์ดี
นำต้นตอไปทาบกับกิ่งพันธุ์ดี เลือกที่ขนาดต้นตอกับกิ่งพันธุ์ให้มีขนาดเท่ากัน
นำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ใช้มีดเอียงทำมุม 45 องศา เฉือนกิ่งต้นตอเป็นรูปปากฉลาม โดยให้แผลมีขนาดเท่ากับแผลของกิ่งพันธุ์ที่เราปาดนำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ต้นตอและกิ่งพันธุ์ขึ้นแนบกัน
นำต้นตอและกิ่งพันธุ์มาทาบแนบกัน โดยให้แผลทับกันสนิทดี
พันพลาสติก
พันรอบรอยแผลด้วยเทปให้แน่นจากล่างขึ้นบนเพื่อกันน้ำเข้า
มัดตุ้มให้ติดกับกิ่งพันธุ์
เมื่อกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอติดกันดี รอการเกิดรากเต็มตุ้ม
กิ่งพันธุ์
เมื่อตัดกิ่งทาบจากต้นพันธุ์ดี ให้นำมาแกะเอาถุงพลาสติกออก แล้วชำลงในถุงพลาสติกสีดำขนาด ๘x๑๐ นิ้ว
รากเต็มตุ้ม
หลังจากทาบกิ่งประมาณ 30 ถึง 45 วัน แผลจะติดกันสนิทดี โดยก่อนจะตัดให้ทำการควั่นกิ่งพันธุ์บริเวณใต้รอยต่อ หลังจากควั่นไปแล้ว 15 ถึง 30 วัน ตุ้มทาบจะมีรากหนาแน่น เป็นสีน้ำตาล และปลายรากมีสีขาว
เตรียมเมล็ด
เตรียมเพาะเมล็ด
เพาะลงในขุยมะพร้าว
กลบขุยมะพร้าว
ต้นกล้า
ต้นตอ
ขุยมะพร้าว
ต้นตอลงปลูกในตุ้มทาบ
อัดขุยมะพร้าว
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
เฉือนต้นตอ
ต้นตอทาบกิ่งพันธุ์ดี
นำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ต้นตอและกิ่งพันธุ์ขึ้นแนบกัน
พันพลาสติก
มัดตุ้มให้ติดกับกิ่งพันธุ์
กิ่งพันธุ์
รากเต็มตุ้ม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |