สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 10
Content : 339
เว็บลิงก์ : 53
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 362458
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ป้ายโฆษณา

maejologo150x47

exciselogo150x47

oae150x47

jokjakwithexpertdoa150x47 

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

ประวัติความเป็นมา

                เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2528 โดยสำนักงาน ปปส. โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน ขอความร่วมมือมายังกรมวิชาการเกษตรให้จัดตั้งหน่วยทดลองเกษตรที่สูงในพื้นที่โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทดสอบพันธุ์พืชและแหล่งข้อมูลทางวิชาการเกษตรต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อใช้เป็นพืชปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น

สถานที่ตั้ง

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 19 องศา 47 พิลิปดา ถึง 19 องศา 50 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 33 พิลิปดา ถึง 99 องศา35 พิลิปดาตะวันออก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีความลาดชันมากกว่า 35%สามารถเลือกใช้เส้นทางได้ 3 เส้นทาง

1. จากอำเภอเมืองเชียงราย   วิ่งไปตามทางหลวง

หมายเลข 1211 ผ่านสี่แยกเด่นห้าไปประมาณ 21 กิโลเมตร

ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้านห้วยส้านพลับพลา  เลี้ยวขวาวิ่งตรง

ไปตามถนนราดยางประมาณ 4 กิโลเมตร  ผ่านฝายเก็บน้ำบ้าน

ห้วยส้าน  ทางเริ่มขึ้นเขาลาดชันไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ

12 กิโลเมตร ผ่านบ้านห้วยส้านลีซอ เข้าเขตศูนย์วิจัยและ

พัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย  รวมระยะทาง  37 กิโลเมตรใช้

เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

2. จากอำเภอเมืองเชียงราย วิ่งมาบนทางหลวง

หมายเลข 1 ประมาณ 22กิโลเมตร   ถึงสามแยกปากทางแม่สรวย

เลี้ยวขวาทางไปอำเภอแม่สรวย   ตามทางหลวงหมายเลข 118

ประมาณ 28 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านตีนดอยเลี้ยวขวา วิ่งไป

ตามทางลาดชัน ประมาณ 5 กิโลเมตรเลี้ยวขวา ผ่านบ้านแสนเจริญ

 บ้านดอยล้านแล้ว ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย

รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 

 30  นาที

3. จากอำเภอเมืองเชียงราย วิ่งมาบนทางหลวง

หมายเลข 1 ประมาณ 22 กิโลเมตร   ถึงสามแยกปากทางแม่สรวย

เลี้ยวขวา ไปอำเภอแม่สรวย  ตามทางหลวงหมายเลข 118

ประมาณ 28 กิโลเมตร  ถึงสามแยกบ้านตีนดอยเลี้ยวขวาตรง

ไปประมาณ 23 กิโลเมตรถึงหมู่บ้านห้วยไคร้เลี้ยวขวาเข้าบ้าน

ดอยช้าง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีตถึง

ภายในศูนย์ฯรวมระยะทางเส้นทางนี้ประมาณ  83  กิโลเมตร

เป็น  

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 เวลา 20:12 น.)

 

societythai150x47

 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

 

ishslogo150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ตามรอยยุคลบาท
การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ. ผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่าง ๆ มาใช้กันอย่างกว้างขวาง. วิทยาการเครื่องกลเหล่านี้ เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้ว จะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไป คือถ้าให้ถูก ก็ทำให้ได้ประโยชน์มาก ถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่า ๆ กัน. การจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งาน จึงต้องระมาัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำ ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้. มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าได้ง่ายดายที่สุด. พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕
เศรษฐกิจพอเพียง
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.
พัฒนาทุกถิ่นฐาน
ตามรอยยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทุกถิ่นฐาน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37