ประชุมคณะทำงานการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2560                      

 

 6 10 60

  วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ  เป็นประธานประชุมคณะทำงานวัตถุอันตรายทางการเกษตร ณ ห้องประชุม 213  สถาบันวิจัยพืชสวน