รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ 7/2560

11 10 60

   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายอุทัย  นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ 7/2560 ร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยมี ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และนักวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน