วันบิดาแห่งฝนหลวง

artificial rain

     วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยนางจิรภา ออสติน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยที่ทรงคิดค้น "เทคโนโลยีฝนหลวง" เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย