ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยพืชสวน

24 11 60

    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวน ทั้ง 10 ศูนย์ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน