สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

28 11 60

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี ตำบลซำผักแพว  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในโอกาสนี้ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร นำผลงานวิจัยมาร่วมจัดนิทรรศการ