อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนายวราวุธ ชูธรรมธัช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Congratutate

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายอุทัย  นพคุณวงศ์  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายวราวุธ  ชูธรรมธัช  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี