ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน

30 11 60

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ      ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยฯ ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน