ประชุมคณะทำงานทีมกีฬาสีกรมฯ (สีแดง)

7 12 60

     วันที่ 7 ธันวาคม 2560  นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานทีมกีฬาสีภายในกรมฯ โดยในปีนี้ทางสถาบันวิจัยพืชสวน  ศวพ.เขต 6 จันทบุรี  สลก. และ กพร. ได้รับผิดชอบร่วมกัน ในกลุ่มสีแดง  ณ ห้องประชุม 213 สถาบันวิจัยพืชสวน