เตือนภัยพิบัติการเกษตรด้านพืช

destroyriskaggie

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
อยู่อย่างเพียงพอ ผลิตให้พอเพียง ตามฐานะที่สตางค์มีอยู่ อย่าใจเติบก่อหนี้มีแต่ดอกเบี้ย ทำแปลงใหญ่ แปลงน้อยรวมตัวเป็นกลุ่ม ผลิตเป็นก้อนโตได้ขนาดตามสั่ง

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลำไย

1. โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ลำไยระยะที่ 2 (ปี 2559-2564)

2. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลำไยในภาคเหนือตอนบน

3. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 20:33 น.)

 

societythai150x47

ishslogo150x47

invesment150x47

researchcommittee150x47

การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการทาบ

เตรียมเมล็ด
เตรียมเมล็ดโดยแกะเปลือกออก
เตรียมเพาะเมล็ด
นำเมล็ดที่แกะเปลือกออกแล้วมาคว่ำลงทำการเพาะต้นกล้าสำหรับเป็นต้นตอ
เพาะลงในขุยมะพร้าว
ชำลงในขุยมะพร้าว
กลบขุยมะพร้าว
ใช้ขุยมะพร้าวกลบเมล็ดให้มิด
ต้นกล้า
การเพาะต้นกล้าสำหรับเป็นต้นตอ
ต้นตอ
เตรียมต้นตอขนาดปลายตะเกียบ รากสั้นประมาณ 2 นิ้ว
ขุยมะพร้าว
นำขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำแล้วใส่ถุงพลาสติก(ตุ้มทาบ) แล้วอัดให้แน่น
ต้นตอลงปลูกในตุ้มทาบ
นำต้นตอที่แข็งแรงมาใส่ถุงพลาสติกที่บรรจุขุยมะพร้าว ที่พรมน้ำพอชื้นแล้วนำไปทาบกิ่งได้
อัดขุยมะพร้าว
อัดขุยมะพร้าวให้แน่น
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
เฉือนต้นตอ
เฉือนต้นตอเฉียงขึ้นเป็นปากฉลามให้แผลยาวเท่ากับแผลที่เตรียมบนกิ่งพันธุ์ดี
ต้นตอทาบกิ่งพันธุ์ดี
นำต้นตอไปทาบกับกิ่งพันธุ์ดี เลือกที่ขนาดต้นตอกับกิ่งพันธุ์ให้มีขนาดเท่ากัน
นำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ใช้มีดเอียงทำมุม 45 องศา เฉือนกิ่งต้นตอเป็นรูปปากฉลาม โดยให้แผลมีขนาดเท่ากับแผลของกิ่งพันธุ์ที่เราปาดนำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ต้นตอและกิ่งพันธุ์ขึ้นแนบกัน
นำต้นตอและกิ่งพันธุ์มาทาบแนบกัน โดยให้แผลทับกันสนิทดี
พันพลาสติก
พันรอบรอยแผลด้วยเทปให้แน่นจากล่างขึ้นบนเพื่อกันน้ำเข้า
มัดตุ้มให้ติดกับกิ่งพันธุ์
เมื่อกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอติดกันดี รอการเกิดรากเต็มตุ้ม
กิ่งพันธุ์
เมื่อตัดกิ่งทาบจากต้นพันธุ์ดี ให้นำมาแกะเอาถุงพลาสติกออก แล้วชำลงในถุงพลาสติกสีดำขนาด ๘x๑๐ นิ้ว
รากเต็มตุ้ม
หลังจากทาบกิ่งประมาณ 30 ถึง 45 วัน แผลจะติดกันสนิทดี โดยก่อนจะตัดให้ทำการควั่นกิ่งพันธุ์บริเวณใต้รอยต่อ หลังจากควั่นไปแล้ว 15 ถึง 30 วัน ตุ้มทาบจะมีรากหนาแน่น เป็นสีน้ำตาล และปลายรากมีสีขาว
เตรียมเมล็ด
เตรียมเพาะเมล็ด
เพาะลงในขุยมะพร้าว
กลบขุยมะพร้าว
ต้นกล้า
ต้นตอ
ขุยมะพร้าว
ต้นตอลงปลูกในตุ้มทาบ
อัดขุยมะพร้าว
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
เฉือนต้นตอ
ต้นตอทาบกิ่งพันธุ์ดี
นำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ต้นตอและกิ่งพันธุ์ขึ้นแนบกัน
พันพลาสติก
มัดตุ้มให้ติดกับกิ่งพันธุ์
กิ่งพันธุ์
รากเต็มตุ้ม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |