PostHeaderIcon การคำนวณปุ๋ยเร่งด่วน

คำนวณจากแม่ปุ๋ยโดยสูตรคำนวณ และ คำนวณจากตารางสำเร็จ

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

เป็นการนำสูตรแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆในอัตราส่วน

ที่คำนวณได้มาผสมกันเพื่อให้ได้ปุ๋ย

ชนิดใหม่ที่มีสูตรอัตราส่วนของธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

ตามต้องการในปริมาณ 100 เปอร์เซ็นต์

การผสมปุ๋ยจะใช้แม่ปุ๋ยสูตร ดังนี้

1. ไดแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต (18-46-0)
2. ยูเรีย (46-0-0)
3. โพแทสเซี่ยมคลอไรด์ (0-0-60)
4. โพแทสเซี่ยมซัลเฟต (0-0-50)

การเตรียมสูตรปุ๋ย

ตัวอย่างเช่น 16-16-16, 15-15-20,

16-11-14 จะใช้แม่ปุ๋ยปริมาณที่แตกต่างกัน

โดยปริมาณสุทธิเมื่อเติมส่วนของ Filler หรือ

วัสดุตัวเติมจะได้ปุ๋ยปริมาณ 100 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งกรรมวิธีการผสมท่านดูได้จากคู่มือของ

กรมวิชาการเกษตร และถ้าต้องการคำนวณใหม่

เนื่องจากแม่ปุ๋ยแตกต่างจาก 4 สูตรนี้สามารถ

คำนวณได้โดยท่านกรอกข้อมูลตามฟอร์มข้างล่าง

ชื่อ : นามสกุล :
Telphone: E-mail :
พืชเดิม : พืชใหม่ :
pH ดินบน : pH ดินล่าง  :
ปูนขาวที่ต้องใช้/ไร่ : ปูนขาวที่ต้องใช้/หลุม :
สูตรแม่ปุ๋ยสำหรับ N15 : --
สูตรแม่ปุ๋ยสำหรับ N : --  
สูตรแม่ปุ๋ยสำหรับ P : --  
สูตรแม่ปุ๋ยสำหรับ K : --  
ปริมาณปุ๋ยที่ต้องการเตรียม: เปอร์เซ็นต์N15..%:
สูตรปุ๋ยที่ต้องการเตรียมN : P : K :