สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 10
Content : 339
เว็บลิงก์ : 53
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 362461
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ป้ายโฆษณา

maejologo150x47

exciselogo150x47

oae150x47

jokjakwithexpertdoa150x47 

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลำไย

1. โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ลำไยระยะที่ 2 (ปี 2559-2564)

2. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลำไยในภาคเหนือตอนบน

3. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 20:33 น.)

 

societythai150x47

 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

 

ishslogo150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ตามรอยยุคลบาท
การปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ. ผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่าง ๆ มาใช้กันอย่างกว้างขวาง. วิทยาการเครื่องกลเหล่านี้ เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้ว จะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไป คือถ้าให้ถูก ก็ทำให้ได้ประโยชน์มาก ถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่า ๆ กัน. การจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งาน จึงต้องระมาัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำ ทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้. มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าได้ง่ายดายที่สุด. พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕
เศรษฐกิจพอเพียง
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.
พัฒนาทุกถิ่นฐาน
ตามรอยยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทุกถิ่นฐาน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37