เตือนภัยพิบัติการเกษตรด้านพืช

destroyriskaggie

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน

directorhort2559scale ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

ดำรงตำแหน่ง18 พ.ย.2556~ปัจจุบัน

นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 9
Content : 314
เว็บลิงก์ : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 108053
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

kasetsart150x47

khonkaen150x47

chiangmai150x47

bioversity150x47

maejologo150x47

fao150x47

ipgri150x47

สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 
ป้ายโฆษณา

irrigation150x47

moac150x47

landdevelop150x47

exciselogo150x47

doaextension150x47

customslogo150x47

oae150x47

jokjakwithexpertdoa150x47 

อยู่อย่างเพียงพอ ผลิตให้พอเพียง ตามฐานะที่สตางค์มีอยู่ อย่าใจเติบก่อหนี้มีแต่ดอกเบี้ย ทำแปลงใหญ่ แปลงน้อยรวมตัวเป็นกลุ่ม ผลิตเป็นก้อนโตได้ขนาดตามสั่ง
 • chilishow1.jpg
 • chilishow2.jpg
 • chilishow3.jpg
 • chilishow4.jpg
 • chilishow5.jpg
 • chilishow6.jpg
 • chilishow7.jpg
 • chilishow8.jpg
 • chilishow9.jpg
 • chilishow10.jpg
 • chilishow11.jpg
 • chilishow12.jpg
 • chilishow14.jpg
 • chilishow15.jpg
 • chilishow16.jpg
 • chilishow17.jpg
 • chilishow18.jpg
 • chilishow19.jpg
 • chilishow20.jpg
 • chilishow21.jpg
 • chilishow22.jpg
 • chilishow23.jpg
 • chilishow24.jpg
 • chilishow25.jpg
 • chilishow26.jpg
 • chilishow27.jpg
 • chilishow28.jpg
 • chilishow29.jpg
 • chilishow30.jpg
 • chilishow31.jpg
 • chilishow32.jpg
 • chilishow33.jpg
 • chilishow35.jpg
 • chilishow36.jpg
 • chilishow37.jpg
 • chilishow38.jpg
 • chilishow39.jpg
 • chilishow40.jpg
 • chilishow41.jpg
 • chilishow42.jpg
 • chilishow43.jpg
 • chilishow44.jpg
 • chilishow45.jpg
 • chilishow46.jpg
 • chilishow47.jpg
 • chilishow48.jpg
 • chilishow49.jpg
 • chilishow50.jpg
 • chilishow51.jpg
 • chilishow52.jpg
 • chilishow53.jpg
 • chilishow54.jpg
 • chilishow55.jpg
 • chilishow56.jpg
 • chilishow57.jpg
 • chilishow58.jpg
 • chilishow59.jpg
 • chilishow60.jpg

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลำไย

1. โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ลำไยระยะที่ 2 (ปี 2559-2564)

2. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลำไยในภาคเหนือตอนบน

3. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 20:33 น.)

 

societythai150x47

ishslogo150x47

invesment150x47

researchcommittee150x47

พันธุ์พริก

พันธุ์พริก

พันธุ์พริกผสม

พันธุ์พริกผสม

ดอกพริก

ดอกพริก

โครงสร้างดอกบาน

โครงสร้างดอกบาน

พริกม่วง

พริกม่วง

พริกใหญ่

พริกใหญ่

การพัฒนาพันธุ์

การพัฒนาพันธุ์

รูปลักษณ์พริกใหญ่

รูปลักษณ์พริกใหญ่

ความดกของพริก

ความดกของพริก

การผลิตพริกพันธุ์ดี

การผลิตพริกพันธุ์ดี

พริกพื้นเมืองพันธุ์ผสม

พริกพื้นเมืองพันธุ์ผสม

ผลตอบแทนจากพริกพันธู์ดี

ผลตอบแทนจากพริกพันธู์ดี

พริกพื้นบ้านกะเหรี่ยง

พริกพื้นบ้านกะเหรี่ยง

พริกพัฒนา

พริกพัฒนา

ผลได้จากพริก

ผลได้จากพริก

พริกผลใหญ่

พริกผลใหญ่

พริกหวานใหม่

พริกหวานใหม่

เก็บเกี่ยวพริกเชิงอุตสาหกรรม

เก็บเกี่ยวพริกเชิงอุตสาหกรรม

การคัดพริกคุณภาพ

การคัดพริกคุณภาพ

การเด็ดขั้วพริก

การเด็ดขั้วพริก

พันธุ์พริก
พันธุ์พริกผสม
ดอกพริก
โครงสร้างดอกบาน
พริกม่วง
พริกใหญ่
การพัฒนาพันธุ์
รูปลักษณ์พริกใหญ่
ความดกของพริก
การผลิตพริกพันธุ์ดี
พริกพื้นเมืองพันธุ์ผสม
ผลตอบแทนจากพริกพันธู์ดี
พริกพื้นบ้านกะเหรี่ยง
พริกพัฒนา
ผลได้จากพริก
พริกผลใหญ่
พริกหวานใหม่
เก็บเกี่ยวพริกเชิงอุตสาหกรรม
การคัดพริกคุณภาพ
การเด็ดขั้วพริก
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |