สถาบันวิจัยพืชสวนจัดกิจกรรมงานเลี้ยงวันปีใหม่ ประจำปี 2561

Meeting9 01 61

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมข้าราชการ สถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน

 New Year Party

     ช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืช ได้มอบความสุขและจัดกิจกรรมงานเลี้ยงวันปีใหม่ ประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชสวนทุกท่าน และได้อวยพรปีใหม่พร้อมให้โอวาทกับข้าราชการและพนักงานทุกท่าน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร และจับสลากรางวัลพิเศษ ตู้เย็น Sharp 5.2 คิว  และมีรางวัลอีกมากมายได้ร่วมสนุกกัน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรให้มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน