นางสาวบุญเฮือง  ลิดดัง รองประธานบริษัทดาวเฮือง พร้อมคณะเข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

12 01 61

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.30-12.30 น. นางสาวบุญเฮือง  ลิดดัง รองประธานบริษัทดาวเฮือง จาก สปป.ลาว พร้อมคณะเข้าพบ ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง สถานการณ์การปลูกกาแฟในประเทศอาเซียน และประสานงานเรื่อง ขั้นตอนการนำเข้ากาแฟจากประเทศลาวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยมี นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ หัวหน้ากลุ่มพืชอุตสาหกรรม และนางสาววีรา  คล้ายพุก       นักวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 216 สถาบันวิจัยพืชสวน