การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้อง"

Training17 01 2561

   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ เป็นประธานการฝึกอบรม "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้อง"  ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมฯ วันที่ 17-18 มกราคม 2561 โดยมีนักวิชาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร เข้าฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย