ประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้งที่ 1/2561

9 02 61

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 นายอุทัย  นพคุณวงศ์  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานพืชกาแฟ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นเลขานุการคณะทำงานพืชกาแฟ ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้อง 321) สถาบันวิจัยพืชสวน