นางสาวศรีสุดา โท้ทอง นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะ พบนายอุปถัมภ์ อุ่นใจ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดระยอง 

11 05 61

   

   วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางสาวศรีสุดา โท้ทอง นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะ พบนายอุปถัมภ์ อุ่นใจ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานผลิตพืชสมุนไพรแบบลดต้นทุน ในศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยนายนราธร สีตะพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แนะนำการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ