ประชุมคณะทำงานเสวนาวิชาการและสาธิต

15 05 61

   วันที่ 15 พฤษภาคม  2561 เวลา 10.00 น. นางสาวพรภัทรา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานเสวนาวิชาการและสาธิต ณ ห้องประชุม 213  ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน โดยมีคณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้