รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน เปิดเวทีเสวนา เรื่อง "เทคนิคการผสมพันธุ์พืชสวน" เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2561

28 05 61

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายอุทัย  นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน เปิดเวทีเสวนา เรื่อง "เทคนิคการผสมพันธุ์พืชสวน" เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2561 ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่านมาให้ความรู้ด้านเทคนิคการผสมพันธุ์พืชสวน นำโดย ดร.ทรงพล  สมศรี ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นายอำนวย  อรรถลังรอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน และนางสาวเสาวนี  เขตสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีเกษ โดยมี ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และนักวิชาการเกษตร เกษตรกร ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร