ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานประชุมวัตถุอันตราย

8 06 61

   วันที่ 8 มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานประชุมวัตถุอันตราย โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน