ประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมจัดงาน Horti ASIA 2018

11 07 61

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการร่วมจัดงาน Horti ASIA 2018 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน