ประชุมคณะทำงานแผนบูรณาการฯพืชสวนอุตสาหกรรม

11 07 18

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล เป็นประธานประชุมคณะทำงานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง  โครงการวิจัยเดี่ยวต่อเนื่อง  ชุดโครงการวิจัยใหม่ 2563 และโครงการวิจัยเดี่ยว ใหม่ 2563 โดยมีผู้อำนวยศูนย์เครือข่าย และคณะทำงาน เจ้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน