ประชุมหารือการจัดสัมมนาวิชาการด้านการเกษตร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

11 7 61

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมหารือการจัดสัมมนาวิชาการด้านการเกษตร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน