ขออภัยเนื่องจากฮาร์ดดิสก์เสียหาย ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถกู้ข้อมูลคืนกลับมาได้ จึงจำเป็นต้องขึ้นเว็บนี้มาบริการข้อมูลแทน

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 344
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 604281
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

กระชาย  ชื่อวิทยาศาสตร์ 

Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr.
ชื่ออื่นๆ
ชื่อวงศ์ Zingiberaceae
ชื่อสามัญ chinese ginger

1.พันธุ์ กระชายหรือที่เรียกกันว่าโสมไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ กระชายดำ กระชายเหลือง(กระชายแกง)และกระชายแดง

2. การเตรียมดิน เกษตรกร ที่ปลูกกระชายเป็นการค้าจะทำการเตรียมดินโดยไถดินตากประมาณ 10 วัน พรวนดิน ยกร่องแบบปลูกผัก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 2 ตันต่อไร่ ใช้ระยะปลูกประมาณระหว่างต้น 10-15 เซนติเมตรและระหว่างแถว 20 เซนติเมตรโดยใช้หัวเหง้วเป็นหัวพันธุ์

3. การปลูก นำ หัวเหง้ากระชายลงปลูกตามหลุมที่ขุดไว้โดยใช้จอบขุดตามระยะปลูกความลึกประมาณ 1 หน้าจอบแล้วนำหัวเหง้ากระชายดำที่ทำพันธุ์ลงปลูกในหลุม 1 เหง้าต่อหลุม กลบดิน

คลุมด้วยฟางข้าวให้ทั่วทั้งแปลง รดนํ้าให้ชุ่ม

4. การใส่ปุ๋ย แบ่ง ใส่เป็น 2 ครั้ง คือ เมื่อกระชายอายุได้ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่และเมื่อรากเริ่มสะสมอาหารอายุประมาณ 3-4 เดือนควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา50-100 กิโลกรัมต่อไร่

5. การให้นํ้า กระชายต้องการนํ้ามากในระยะก่อนแตกหน่อและระยะรากสะสมอาหารควรพิจารณาให้นํ้าอยุ่เสมอ

6. การเก็บเกี่ยว เมื่อ กระชายอายุได้ 7-8 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้โดยสังเกตุที่ใบจะมีสีเหลือง ลำต้นจะมีสีเหลืองและแห้งยุบลงมาทำการขุดนำไปล้างนํ้า หักออกจากเหง้า คัดแยกขนาดบรรจุถุงส่งจำหน่าย หรือขุดกระชายที่ยังไม่แก่ขายเป็นกระชายอ่อนในกรณีตลาดต้องการ

7. โรค พบโรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคหัวเน่า ฉีดพ่นด้วย แมนโคเซป โปรคลอราช

8. แมลง แมลงที่พบได้แก่เพลี้ยอ่อน ตั๊กแตน หนอนผีเสื้อกลางคืน ฉีดพ่นด้วย เซฟวิน และ อะบาเม็กติน 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 18:20 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยนาก
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยนมสาว
กล้วยช้างกุด
กล้วยร้อยหวี
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยนมหมี
กล้วยงาช้าง
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยหิน
กล้วยคุนหมิง
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยมัน
กล้วยน้ำว้าดำ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37