การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 305 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1247049
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

การผลิตส้มโอนอกฤดู
 

                 ส้มโอ  ให้ผลผลิตในฤดูระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม  ในช่วงดังกล่าว จะมีผลผลิตมากทำให้ราคาต่ำไม่คุ้มค่าการลงทุน   การผลิตส้มโอนอกฤดู จึงเป็นวิธีการกระจายการผลิต โดยเฉพาะในช่วงที่ส้มโอมีราคาแพง เช่น ปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน      (ม.ค. – ก.พ.) และสารท์จีน (ส.ค. – ก.ย.)

ขั้นตอนการผลิตส้มโอนอกฤดูกาล

                                 

                ใช้เทคนิคการควั่นและรัดต้นร่วมกับเทคโนโลยีการราดสารพาโคลบิวทราโซล  โดยมีขั้นตอนดังนี้

เดือนตุลาคม   

        -  หลังเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง และบำรุงต้น ตามคำแนะนำการ

            ปฏิบัติของเกษตรดีที่เหมาะสมของส้มโอ

เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  

      -  ปฏิบัติดูแลรักษากิ่งใบใหม่อย่างต่อเนื่อง

        -  ต้นส้มโอเข้าสู่ระยะเวลาของการพักตัวตามฤดูกาล

ปลายเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์  

        -  ต้นส้มโอสร้างดอกตามฤดูกาลของปี (ส้มปี)                                           

        -  ตัดแต่งกิ่งช่อดอกและปลิดดอกทิ้ง

        - ให้น้ำสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมการสร้างกิ่งใบ และลดการพักตัว                                                            

เดือนมีนาคม เมษายน   

        -  ดูแลรักษากิ่งใบให้สมบูรณ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรู

เดือนพฤษภาคม                                

            1. บังคับการออกดอกก่อนราดสารพาโคลบิวทราโซล1

วัน ถ้าฝนไม่ตก ให้รดน้ำแปลงส้มโอให้เปียกชุ่มและทำแอ่งตื้นๆ

pummelooff13x

 

 ภาพที่ 1 วิธีการราดสารพาโคลบิวทราโซล

 กว้าง 50 ซม. รอบโคนต้นเพื่อรับสารฯ                                                       

pummelooff23x

 ภาพที่ 2  เทคนิคการควั่นและ

รัดต้นกิ่งด้วยเชือก

        2. ราดสารพาโคลบิวทราโซล รอบโคนต้น    อัตรา 0.5 กรัมเนื้อสารต่อความกว้างทรงพุ่ม 1 เมตร ละลายด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ราดบริเวณรอบโคนต้น แล้วรดน้ำตาม 1-2 วัน                     

pummelooff33x

 ภาพที่ 3 ทารอยแผลด้วย

สารป้องกันเชื้อรา

        3. ควั่นเปลือกลึกเพียงถึงเนื้อไม้เกือบรอบลำต้น สูงจากพื้นดินราว 30 ซ.ม. ด้วยเลื่อยฟันคมและถี่ เว้นรอยที่ไม่ควั่นไว้ 0.5 ซ.ม.

4.  ใช้เชือกปอมะนิลา ขนาดเท่ารอยควั่น พันรอบปิดมิดรอยแผลแล้วมัดขันชะเนาะให้แน่นและทารอยแผลโดยรอบด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา                                

        5.  งดให้น้ำส้มโอ หลังการควั่นกิ่ง เพื่อให้ส้มโอหยุดการเจริญเติบโต เร่งให้สะสมอาหารบริเวณเหนือรอยควั่นแทน

 

เดือนกรกฎาคม – กันยายน           

1.  ตัดเชือกที่พันรอบลำต้นออกให้น้ำและปุ๋ย

2. ทารอยแผลโดยรอบด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา


pummelooff43xส้มโอออกดอกนอกฤดู
 

เดือนตุลาคม ธันวาคม

1. ส้มโอติดผล

2. ห่อผล อาจใช้ถุงพลาสติก(polyethylene) เพื่อป้องกันการเข้าทำลายโดยแมลงศัตรู


pummelooff53xห่อผลป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูส้มโอ
                                        

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์                เก็บเกี่ยว

 

การผลิตมะนาวและส้มโอนอกฤดู ......คลิ๊กที่นี่ !

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม 2015 เวลา 21:44 น.)

 

การปลูกพืชสวนระหว่างที่ไม้ผลยังไม่ให้ผลผลิต

              เมื่อเกษตรกรตัดสินใจปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักและต้องการปลูกเป็นพืชเดี่ยว นับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและจะใช้เวลาอย่างน้อย 4-7 ปี จึงจะเริ่มมีรายได้ ดังนั้นการหารายได้เสริมในระหว่างที่ไม้ผลยังไม่ให้ผลผลิตหรือยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่จึงเป็นสิ่งจำเป็น เกษตรกรจะต้องมีการวางแผนทั้งด้านการผลิตและการตลาดทั้งของไม้ผลที่ปลูกและพืชที่จะปลูกเพื่อเสริมรายได้ระหว่างที่ไม้ผลยังไม่ให้ผลผลิต

 ข้อแนะนำในการปลูกไม้ผล

1. วางแผนการปลูก  เลือกชนิดและพันธุ์ของไม้ผลที่ตรงตามความต้องการของตลาด

2. ระบบการปลูกเหมาะสม ปัจจุบันนิยมปลูกระยะชิด มีการควบคุมความสูงของต้น ทำให้ปลูกได้จำนวนต้นต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ต้นมีขนาดเล็กลง ทำให้สามารถจัดการด้านต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. การวางแผนและจัดการการผลิตที่ดี  เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลา

การเพิ่มรายได้ระหว่างที่ไม้ผลหลักยังไม่ให้ผลผลิต

       ในระยะแรกของการปลูกไม้ผลจะมีพื้นที่ว่างระหว่างต้นและแถวพืชปลูก ซึ่งเราสามารถใช้พื้นที่ว่างเหล่านี้มาปลูกพืชเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1-3 ปีกว่าไม้ผลที่ปลูกจะให้ผลผลิต

ข้อแนะนำในการปลูกพืชเสริม

1. เลือกพืชที่ปลูกเสริม  ควรเป็นพืชที่มีอายุสั้นทั้งพืชล้มลุก หรือ พืชข้ามปี ให้ผลผลิตเร็ว ระบบรากไม่รบกวนพืชปลูกความสูงต่างระดับ ตลาดมีความต้องการซึ่งอาจปลูกมากกว่า 1 ชนิด เช่น ปลูกไม้ผล  กล้วยและพืชผัก 

2.  วางแผนการปลูก มีการวางแผนการปลูก เพื่อให้ผลผลิตออกในช่วง เวลาที่ตลาดมีความต้องการสูง  เช่นการผลิตผักให้ออกสู่ตลาดในช่วงเทศกาลกินเจ

3. ชนิดของพืชที่ปลูกเสริม   มีทั้งพืชผัก ไม้ผลอายุสั้น
ไม้ดอก-ไม้ประดับ และสมุนไพรบางชนิด  เช่น

        3.1 พืชผักชนิดต่างๆ  เช่นพืชตระกูลกะหล่ำ เช่นคะน้า  กวางตุ้ง  ผักบุ้ง พืชตระกูลแตง  ฝักทอง  ถั่วฝักยาว  มะเขือ  มันเทศ ฯลฯ

         3.2 ไม้ผลที่มีอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วและระบบรากไม่รบกวนพืชหลัก  เช่น กล้วย มะละกอ

         3.3 ไม้ดอก-ไม้ประดับ  ถ้าพื้นที่สวนไม่ไกลจากตลาดการปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับบางชนิดที่มี อายุสั้นและตลาด มีความต้องการจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้

         3.4 สมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร

4.  การปลูกพืชตระกูลถั่ว/พืชคลุมดิน  ในกรณีที่มีพื้นที่มากและใช้พื้นที่ปลูกพืชเสริมไม่หมด ไม่ควรปล่อยพื้นที่ว่างเปล่า ควรปลูกพืชคลุมดิน เช่นพืชตระกูลถั่ว จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลต่อไป

Download แผ่นพับ........คลิ๊กที่นี่!

 

1. ประวัติความสำคัญ

2. สถานการณ์การผลิตและการตลาด

3. ลักษณะทางพฤษศาสตร์ และพันธุ์

4. การใช้สารกลุ่มคลอเรตกระตุ้นการออกดอก

5. การขยายพันธุ์

6. โรค แมลงศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 19:47 น.)

 

        มะนาว ให้ผลผลิตมากช่วงฤดูฝน ขณะที่ช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม ถึงเมษายน มีผลผลิตน้อยทำให้มีราคาสูง เกษตรกรจึงสนใจที่จะผลิตมะนาวนอกฤดูในช่วงเวลาดังกล่าว

การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูหรือก่อนฤดู ทำได้ดังนี้

        1. ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาล ( เม.ย. –พ.ค.)

            1.1 กำจัดดอกและผลอ่อนที่ติดในฤดูกาล โดยพ่นเอทธีฟอน (ethephon) ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร(ppm) หรือ สารเอ็นเอเอ (NAA)ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ในระยะดอกบาน-เริ่มติดผล

            1.2 บำรุงต้นให้สมบูรณ์ด้วยการให้ปุ๋ยทางดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอกและมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

            1.3 ตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค และกิ่งกระโดง พ่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู

 
 limeoffseason13x

ภาพที่ 1 

 ผลอ่อนจะมีสีเหลืองหลังได้รับสารเอทธีฟอนเอทธีฟอน ความ

 

 

 

        2. ระยะของการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางราก ลำต้น กิ่งและใบ (พ.ค – ก.ค)

            2.1  เร่งการแตกกิ่งใบรุ่นใหม่ (เดือน พ.ค.) โดยพ่น

สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร

            2.2  กระตุ้นการแตกตา โดยพ่นสารโพแทสเซียมไนเตรท

หรือ สาหร่ายสกัด  อัตราตามคำแนะนำ

            2.3 ให้น้ำสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต

            2.4  ดูแลใบอ่อนให้สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง

            2.5   พ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ เพื่อความสมบูรณ์ของกิ่ง และใบ

        3.  ระยะของการควบคุมต้นเพื่อการสร้างดอก (ส.ค.  - ก.ย.)

               3.1  ปลายเดือนส.ค.–ต้นก.ย. ราดสารพาโคลบิวทราโซล 10%

limeoffseason23x

 ภาพที่ 2  วิธีการราดสารพาโคลบิวทราโซลทางดิน

อัตรา 10-15 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตรในสภาพดินทราย และ 2.5-5.0 กรัมต่อทรงพุ่มกว้าง 1 เมตรในสภาพดินเหนียว โดยผสมสารฯ ด้วยน้ำ 2-4 ลิตรราดบริเวณรอบโคนต้น

                                                                     3.2 หลังการให้สารพาโคลบิวทราโซลทางดินแล้ว 1-2 วัน

                                                      ทำการควั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก

limeoffseason3 13xlimeoffseason3 23x

 

ภาพที่ 3    การควั่นและรัดกิ่งต้นด้วยเชือก รอยควั่นสูงจากพื้นดิน 30 ซม.

           

            3.3 ให้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง

ได้แก่ สูตร 0-52-34 อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จำนวน 6-8 ครั้ง

            3.4 งดการให้น้ำ หยุดการเจริญและพัฒนาของราก ลำต้น กิ่งและใบ กระตุ้นการพักตัวสะสมอาหาร

        4. ระยะออกดอกและติดผล (ต.ค. – พ.ย.)

            หลังบังคับการออกดอก ประมาณ 40-45 วัน ต้นมะนาวจะเริ่มแสดงความพร้อมต่อการออกดอก  ปฏิบัติดังนี้

            4.1  เร่งการแตกตาดอกโดยใช้โพแทสเซียมไนเตรท

2.5% (250 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอาจพ่นจำนวน 2 ครั้งห่างกัน

5-7 วัน มะนาวจะออกดอกพร้อมกันภายใน 2-4 สัปดาห์

            4.2 เมื่อต้นมะนาวออกดอก ต้องให้น้ำ และให้น้ำเพิ่มขึ้นเมื่อมะนาวติดผลทั่วต้น

           4.3 ให้อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็น

ต่างๆ ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของดอกและผล

 limeoffseason43x
 ภาพ 4   ตาดอกพัฒนาจากตาบริเวณซอกใบ และปลาย  

    5.ระยะผลเจริญและพัฒนาจนถึงแก่เก็บเกี่ยวได้ (พ.ย. –พ.ค.)

        5.1 ให้ปุ๋ยเคมีทางดินบำรุงต้น สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16

อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นโดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ในเดือนพ.ย.-ม.ค.

        5.2 ให้น้ำและอาหารเสริมทางใบอย่างสม่ำเสมอ

        5.3 ระวังการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูมะนาว

        5.4  เก็บเกี่ยวผลผลิต ก.พ. – เม.ย.

 

limeoffseason53x

5

 
limeoffseason6 13x 6-1  
limeoffseason6 23x 6-2  
limeoffseason6 33x6-3  

 

ภาพที่ 5, 6  มะนาวพันธุ์แป้นรำไพที่ได้รับการบังคับออกดอก สามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงฤดูแล้ง

ข้อควรพิจารณา และระวัง

                1.  ต้นส้มโอ/มะนาว ที่พร้อมต่อการถูกบังคับให้ออก

                   ดอกนอกฤดูกาล ต้องสมบูรณ์

                2.  ต้นส้มโอ/มะนาว ที่จะออกดอกได้ดีภายในต้นไม่

                   ควรมีผลติดอยู่

              3.  ความสามารถในการออกดอก และติดผล ยังขึ้นอยู่

                   กับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของต้น ไม่มีผล

                   อยู่บนต้น รวมทั้งสภาพแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :

นายวสันติ์   ผ่องสมบูรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

โทร. 056-990035, 056-990040

โทรสาร 056-990036     มือถือ 0899079009

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 ธันวาคม 2015 เวลา 21:44 น.)

 

สรุปการฟื้นฟูสวนทุเรียนส่วนที่ 1

สรุปการฟื้นฟูสวนทุเรียนส่วนที่ 2

สรุปการฟื้นฟูสวนทุเรียนส่วนที่ 3

 
บทความ อื่นๆ ...

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยนมสาว
กล้วยช้างกุด
กล้วยนาก
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยนมหมี
กล้วยหิน
กล้วยมัน
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยคุนหมิง
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยงาช้าง
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยร้อยหวี
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยน้ำว้าดำ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37