การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 129 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 361
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 866204
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

01 10 61

   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมรองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๔๖ ปี ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:31 น.)

 

1 10 61

  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ ๔๖ ปี โดยมีรองอธิบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมสักการะ ณ กรมวิชาการเกษตร  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:32 น.)

 

 

calendar09 61

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 10:43 น.)

 


21 09 61

   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561   สถาบันวิจัยพืชสวน จัดสัมมนา หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาสู่การทำงานในยุค 4.0" โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากค่ายฝึกอบรมกรมการก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ "ศาสตร์พระราชา" ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จากสถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:08 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปฏิทินข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561

calendar07 61 page 1

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 กันยายน 2018 เวลา 18:58 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยงาช้าง
กล้วยนมสาว
กล้วยช้างกุด
กล้วยมัน
กล้วยนาก
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยคุนหมิง
กล้วยหิน
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยร้อยหวี
กล้วยนมหมี
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37