การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 304 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1239147
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

 

12 11 61

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของ สวส. ครั้งที่ 1/2561  เพื่อให้ทราบเรื่อง มอบหมายงานตามภารกิจให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติ  การเบิกจ่าย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 และปัญหาที่พบบ่อยในการตรวจใบสำคัญ และเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของสวส.  โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยพืชสวน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:41 น.)

 

 

30 10 61

   

   เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และคณะ ให้การต้อนรับ Cesar Jose da Cruz, Secretary General,Office of the Secretary General  และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและประมงติมอร์-เลสเต เพื่อร่วมหารือการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร พร้อมจัดให้คณะดูงาน ณ สถาบันวิจัยพืชสวน ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:44 น.)

 

16 10 61

   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นำคณะข้าราชการสถาบันวิจัยพืชสวน เพื่อแสดงความยินดีกับนายอนันต์  สุวรรณรัตน์  เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

 

calendar10 61

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 10:07 น.)

 

alt

 

    ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นำคณะผู้บริการ ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยจัดให้มีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 39 รูป ณ บริเวณด้านหน้าตึกกสิกรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 10:20 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยมัน
กล้วยนมหมี
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยคุนหมิง
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยนมสาว
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยร้อยหวี
กล้วยหิน
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยช้างกุด
กล้วยนาก
กล้วยงาช้าง
กล้วยพม่าแหกคุก
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37