การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 349 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1238701
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home > ผลิตพันธุ์หลัก

จำหน่ายพันธุ์พืชสวน

 

ติดต่อหน่วยงาน
ภาคเหนือ เบอร์โทรศัพท์ ภาคตะวันออก เบอร์โทรศัพท์
ศวส.เชียงราย 0-53170100, 0-5317-0102 ศวส.จันทบุรี 0-3939-7030
ศกล.เชียงใหม่ 0-5311-4133-36 ศวพ.จันทบุรี 0-3946-0800, 08-1003-0440
ศวส.สุโขทัย 0-5567-9084-5 ศวพ.ระยอง 0-3869--2355, 08-1983-1100
ศวพ.เชียงใหม่ 0-5345-1441-2    
ศวพ.กส.เชียงราย 0-5391-8087, 0-5360-2750 ภาคกลาง เบอร์โทรศัพท์
ศวพ.ลำปาง 0-5424-7362 ศวพ.เพชรบุรี 0-3277-2852, 08-1840-6344
ศวพ.แพร่ 0-5455-6526, 0-5452-3024 ศวพ.กาญจนบุรี 0-3455-2035-6, 08-1373-0935
ศวพ.น่าน 0-5468-2045 ศวพ.นครปฐม 0-3435-1486-7, 08-9960-6539
ศวพ.แม่ฮ่องสอน 0-5368-4377 ศวพ.อุทัยธานี 0-5653-7415
ศวพ.อุตรดิตถ์ 0-5543-6317 ศวพ.นครสวรรค์ 0-5630-0145, 0-5600-9756
ศวพ.พิจิตร 0 5699-0040, 0-5699-0035 ศวพ.ราชบุรี 0-3222-8377, 08-1944-4840
ศวพ.ตาก 0-5550-8987 ศวพ.ปทุมธานี 0-2520-5149-50, 08-1927-6076
    ศวพ.ฉะเชิงเทรา 0-3813-6259,08-9927-6372
ภาคอีสาน เบอร์โทรศัพท์    
ศวส.ศรีสะเกษ 0-4581-4581, 08-1373-0924 ภาคใต้ เบอร์โทรศัพท์
ศว.กส.เพชรบูรณ์ 0-5681-0024-5, 08-9272-0061 ศวส.ชุมพร 0-7755-6073
ศวส.เลย 0-4289-1199, 0-4289-1398 ศวส.ตรัง 0-7520-3248
ศวพ.ขอนแก่น 0-4326-1504,0-4326-2380 ต่อ 18 ศวส.ยะลา 0-7320-6121
ศวพ.หนองคาย 0-4249-0936 ศวพ.ภูเก็ต 0-7662-1157, 08-9927-6380
ศวพ.นครพนม 0-4253-2586 ศวพ.พัทลุง 0-7484-0130
ศวพ.บุรีรัมย์ 0-4461-7022-3, 0-4466-1155 ศวพ.ตรัง 0-7520-3338
ศวพ.ยโสธร 0-4575-6816    
ศวพ.ภูสิงห์ 0-4560-8119, 0-4581-4599    

 

พันธุ์พืชสวน
พืชอุตสาหกรรม  
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
กาแฟ ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เพชรบูรณ์/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวส.ชุมพร/ศวส.ยะลา/ศว.กส.เชียงราย/
ศวพ.น่าน/ศวพ.แม่ฮ่องสอน/ศวพ.ตาก
เกาลัดจีน ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เชียงราย
โกโก้ ศวส.ชุมพร
ชา ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เชียงราย/ศวพ.เชียงใหม่ (ฝาง)/ศวพ.น่าน/ศวพ.ตาก
มะคาเดเมีย ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เพชรบูรณ์/ศว.กส.เชียงราย/ศวพ.เชียงใหม่ (ฝาง)/ศวพ.แม่ฮ่องสอน/ศวพ.ตาก
มะพร้าว ศวส.ชุมพร/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.นครปฐม/ศวพ.ปทุมธานี/ศวพ.ระยอง
มะม่วงหิมพานต์ ศวส.ศรีสะเกษ
   
ไม้ผล  
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
กล้วย ศวส.เชียงราย/ศวส.ยะลา/ศวพ.นครพนม/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.พัทลุง
ทุเรียน ศวส.จันทบุรี/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.ภูสิงห์
มังคุด/เงาะ ศวส.จันทบุรี/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา
ลองกอง ศวส.จันทบุรี/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา/ศวพ.อุตรดิตถ์
ชมพู่ ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.อุทัยธานี/ศวพ.ราชบุรี
ฝรั่ง ศวพ.นครปฐม/ศวพ.อุทัยธานี/ศวพ.ราชบุรี
มะขามเปรี้ยว ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.กาญจนบุรี
มะนาว ศวส.สุโขทัย/ศวส.ยะลา/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.นครพนม/
ศวพ.หนองคาย/ศวพ.ขอนแก่น/ศวพ.บุรีรัมย์/ศวพ.ภูสิงห์/ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.นครปฐม/
ศวพ.อุทัยธานี/ศวพ.ราชบุรี/ศวพ.ฉะเชิงเทรา/ศวพ.จันทบุรี/ศวพ.ระยอง/ศวพ.พัทลุง
มะม่วง ศวส.สุโขทัย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.อุตรดิตถ์/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.หนองคาย/
ศวพ.นครพนม/ศวพ.บุรีรัมย์/ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.นครสวรรค์/ศวพ.ราชบุรี
มะไฟจีน ศวพ.น่าน
มะยงชิด ศวส.สุโขทัย/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.พิจิตร
มะละกอ ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.ขอนแก่น/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ราชบุรี
มะเดื่อฝรั่ง ศกล.เชียงใหม่
ลำไย ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.นครพนม
ลิ้นจี ศวส.เชียงราย/ศวพ.น่าน/ศวพ.นครพนม
ส้ม ศวส.เชียงราย/ศวส.สุโขทัย/ศวส.ยะลา
ส้มโอ ศวส.สุโขทัย/ศวพ.แพร่/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.บุรีรัมย์/ศวพ.กาญจนบุรี
สับปะรด ศวส.เชียงราย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.หนองคาย/ศวพ.เพชรบุรี/ศวพ.กาญจนบุรี/ศวพ.อุทัยธานี/
ศวพ.พัทลุง/ศวพ.ตรัง
บ๊วย ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เชียงราย
พลับ ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย/ศว.กส.เชียงราย
พลัม/ท้อ ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เชียงราย
สาลี่ ศกล.เชียงใหม่/ศวส.เลย
สตอเบอรี่ ศกล.เชียงใหม่/ศวพ.เชียงใหม่ (ฝาง)
อาโวกาโด ศกล.เชียงใหม่/ศว.กส.เพชรบูรณ์/ศวพ.ตาก
สมุนไพรและเครื่องเทศ
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
มะขามป้อม/ขมิ้น ศวส.ตรัง
หมาก ศวส.ชุมพร/ศวส.ตรัง
เจียวกู้หลาน ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่
กระวาน ศวพ.จันทบุรี
วานิลลา ศวส.จันทบุรี
   
พืชผัก  
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
มันฝรั่ง ศวส.เชียงราย/ศกล.เชียงใหม่/ศวพ.เชียงใหม่
ถั่วฝักยาว ศวส.สุโขทัย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/ศวพ.น่าน/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.นครพนม/
ศวพ.ขอนแก่น/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ราชบุรี
ถั่วลันเตา ศวส.เชียงราย/ศวพ.ลำปาง
ผักบุ้งจีน ศวส.สุโขทัย/ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.แพร่/ศวพ.พิจิตร/ศวพ.พัทลุง
มะเขือยาว ศวส.ศรีสะเกษ
มะเขือเปราะ ศวส.ศรีสะเกษ
มะเขือเทศ ศวส.ศรีสะเกษ
กะเพรา/โหระพา ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.นครปฐม/ศวพ.ราชบุรี
แมงลัก ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.นครปฐม
ผักชี ศวพ.น่าน
คะน้า/กวางตุ้ง ศวพ.ลำปาง/ศวพ.แพร่/น่าน
ผักกาดหอม ศวพ.น่าน
พริก ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.น่าน/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ราชบุรี
สะตอ ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา
ผักพื้นเมือง ศวส.ศรีสะเกษ/ศวพ.ยโสธร/ศวพ.ตรัง
มะระหวาน ศวพ.ตาก
มันเทศ ศวส.สุโขทัย/ศวพ.พิจิตร
เห็ดตับเต่า ศวส.เชียงราย
   
ไม้ดอกไม้ประดับ  
ชนิดพืช ติดต่อหน่วยงาน
หน้าวัว ศวพ.พิจิตร
ปทุมมา ศวส.เชียงราย/ศวส.เลย
ว่านสี่ทิศ ศว.กส.เชียงราย
หงส์เหิน ศวพ.แพร่
เบญจมาศ ศวส.ศรีสะเกษ
ดาหลา ศวส.เลย/ศวส.ตรัง/ศวส.ยะลา

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:17 น.)

 

เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน

 

แสดงแผนการผลิตพันธุ์หลักพืชสวนประจำปี 2559

 
จำแนกการผลิตในส่วนของสวพ 8
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 19:18 น.)

 
การจำแนกการผลิตในส่วนของสวพ 7
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
 5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 19:18 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยคุนหมิง
กล้วยร้อยหวี
กล้วยมัน
กล้วยนมหมี
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยงาช้าง
กล้วยนาก
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยนมสาว
กล้วยช้างกุด
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยหิน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37