การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 325 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1239749
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home > ขยายพันธุ์พืช

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยมัน
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยนมหมี
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนมสาว
กล้วยคุนหมิง
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยช้างกุด
กล้วยหิน
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยนาก
กล้วยงาช้าง
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยร้อยหวี

การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยวิธีการทาบ

เตรียมเมล็ด
เตรียมเมล็ดโดยแกะเปลือกออก
เตรียมเพาะเมล็ด
นำเมล็ดที่แกะเปลือกออกแล้วมาคว่ำลงทำการเพาะต้นกล้าสำหรับเป็นต้นตอ
เพาะลงในขุยมะพร้าว
ชำลงในขุยมะพร้าว
กลบขุยมะพร้าว
ใช้ขุยมะพร้าวกลบเมล็ดให้มิด
ต้นกล้า
การเพาะต้นกล้าสำหรับเป็นต้นตอ
ต้นตอ
เตรียมต้นตอขนาดปลายตะเกียบ รากสั้นประมาณ 2 นิ้ว
ขุยมะพร้าว
นำขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำแล้วใส่ถุงพลาสติก(ตุ้มทาบ) แล้วอัดให้แน่น
ต้นตอลงปลูกในตุ้มทาบ
นำต้นตอที่แข็งแรงมาใส่ถุงพลาสติกที่บรรจุขุยมะพร้าว ที่พรมน้ำพอชื้นแล้วนำไปทาบกิ่งได้
อัดขุยมะพร้าว
อัดขุยมะพร้าวให้แน่น
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
เฉือนต้นตอ
เฉือนต้นตอเฉียงขึ้นเป็นปากฉลามให้แผลยาวเท่ากับแผลที่เตรียมบนกิ่งพันธุ์ดี
ต้นตอทาบกิ่งพันธุ์ดี
นำต้นตอไปทาบกับกิ่งพันธุ์ดี เลือกที่ขนาดต้นตอกับกิ่งพันธุ์ให้มีขนาดเท่ากัน
นำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ใช้มีดเอียงทำมุม 45 องศา เฉือนกิ่งต้นตอเป็นรูปปากฉลาม โดยให้แผลมีขนาดเท่ากับแผลของกิ่งพันธุ์ที่เราปาดนำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ต้นตอและกิ่งพันธุ์ขึ้นแนบกัน
นำต้นตอและกิ่งพันธุ์มาทาบแนบกัน โดยให้แผลทับกันสนิทดี
พันพลาสติก
พันรอบรอยแผลด้วยเทปให้แน่นจากล่างขึ้นบนเพื่อกันน้ำเข้า
มัดตุ้มให้ติดกับกิ่งพันธุ์
เมื่อกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอติดกันดี รอการเกิดรากเต็มตุ้ม
กิ่งพันธุ์
เมื่อตัดกิ่งทาบจากต้นพันธุ์ดี ให้นำมาแกะเอาถุงพลาสติกออก แล้วชำลงในถุงพลาสติกสีดำขนาด ๘x๑๐ นิ้ว
รากเต็มตุ้ม
หลังจากทาบกิ่งประมาณ 30 ถึง 45 วัน แผลจะติดกันสนิทดี โดยก่อนจะตัดให้ทำการควั่นกิ่งพันธุ์บริเวณใต้รอยต่อ หลังจากควั่นไปแล้ว 15 ถึง 30 วัน ตุ้มทาบจะมีรากหนาแน่น เป็นสีน้ำตาล และปลายรากมีสีขาว
เตรียมเมล็ด
เตรียมเพาะเมล็ด
เพาะลงในขุยมะพร้าว
กลบขุยมะพร้าว
ต้นกล้า
ต้นตอ
ขุยมะพร้าว
ต้นตอลงปลูกในตุ้มทาบ
อัดขุยมะพร้าว
มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น
เฉือนต้นตอ
ต้นตอทาบกิ่งพันธุ์ดี
นำขึ้นทาบให้เนื้อเยื่อตรงกัน
ต้นตอและกิ่งพันธุ์ขึ้นแนบกัน
พันพลาสติก
มัดตุ้มให้ติดกับกิ่งพันธุ์
กิ่งพันธุ์
รากเต็มตุ้ม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37